Welkom

Geachte lezer,

Welkom op onze website over e-learning.

Wie zijn wij?

Wij zijn studenten van de Katholieke Hogeschool Kortrijk, Departement IPSOC (Instituut van Psycho-Sociale Opleiding). We volgen er een opleiding in de sociale branche als OHO-studenten, OHO staat voor Open Hoger Onderwijs. Voor het vak ICT en bronnenonderzoek kregen we de opdracht een wiki op te starten met als onderwerp "e-leren of e-learning". Stel u voor: mensen die nog nooit van een wiki hadden gehoord stelden dit samen. Bovendien woont de groep in alle hoeken van Vlaanderen. Met andere woorden terwijl wij u op de wiki trachten uit te leggen wat e-learning is, ziet u hier een staaltje van hoe mensen een wiki tot stand brengen terwijl ze zelf student blended learning zijn.

Wat is e-leren dan wel?

E-leren, e-learning of elektronisch leren is de verzamelnaam voor formele of informe leersituaties waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie, in het bijzonder internettechnologie. Als u verder surft, zal u hier als lezer nog veel meer ontdekken over het onderwerp.

Hoe werd aan deze wiki gewerkt?

Voor deze wiki kozen we elk een artikel gelinkt aan ons thema. Vanuit de verwerking van deze artikels werd de wiki stap voor stap opgebouwd tot één groot geheel. Hierbij leerden we vooral een aantal computergerelateerde vaardigheden en maakten we referenties of verwijzingen naar het bronnenmateriaal.

Vergis u echter niet. E-learning is meer dan ICT, de student en zijn cursus. E-learning is ook voor u beste lezer. Want terwijl u dit leest, “leert”, doet u aan e-learning.

Het resultaat van ons groepswerk ziet u hier.

Van harte welkom…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License