A
  • Affiniteit: verwantschap in geestelijk opzicht
  • Applicatie: toepassing
  • Asynchroon: Asynchroon leren is een leersituatie waarbij cursisten individueel leren via een computernetwerk. Ze maken dan niet tegelijk met anderen contact met het netwerk om samen te kunnen werken. E-mail is asynchroon, chatten is synchroon, bloggen is asynchroon, telefoon is synchroon.
  • Audioconferencing of telefonisch vergaderen is een goedkoop en effectief alternatief voor het reizen naar de verschillende vergaderlocaties. Bespaar op reistijd en reiskosten door audioconferencing effectief in uw organisatie in te zetten!
  • Audiofragment: Een fragment dat kan beluisterd worden (audio, afkomstig uit het Latijn: “Ik hoor”)
  • Augmented reality: Is een combinatie van eleAvatar Gebruikersplaatje dat gebruikt word op forum of internet. Het is klein, meestal tussen 48 X48 en 125 x 125 pixels groot.
  • Authentieke context: De echte context, context die je zelf kan ervaren en beleven tegenover de context die je in leerboeken aantreft.
  • Authoring tools: Web authoring' is in wezen niet meer dan een duur woord voor het maken van webpagina's. In het kader van deze ICT en onderwijs wiki is het iets meer dan dat:het gaat dan om het maken van een samenhangende reeks webpagina's bedoeld voor het geven van onderwijs.
  • Avatar:Gebruikersplaatje dat gebruikt word op forum of internet. Het is klein, meestal tussen 48 X48 en 125 x 125 pixels groot. Avatars staan meestal onder of naast de nickname.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License