Artikels - Excel Opdracht

Overzicht van de hoofdartikels van iedereen :

Agna : REINEWALD C. Gamen in het museum. Interactieve attracties maken musea spannend,// In:Eos, jg 24, nr 6, 2007, p 108-111. [http://e-leren.wikidot.com/local--files/artikels-excel-opdracht/1BaTPOHO_vanhee_agna_.doc]
Nicolas : cell-content
Christoph : cell-content
Jennifer : | Artikelverwerking of Powerpoint
Jolien : cell-content
Linda : RUBENS W. E-learning 2.0// In: leren in organisaties over e-learning// jg 7, 2007, nr.3 pg 14-19 en http://www.wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/
Evy : RUBENS W., LOCKHORST D. & ADMIRAAL W. Kansen en belemmeringen voor e-learning in het MKB In:Opleiding & Ontwikkeling, nr. 19, 2007 p 21-24 en http://www.te-learning.nl/artleer.html
Isabel : DAMHUIS R., DROOP M., SEGERS E. Webquests bieden houvast bij het zoeken naar informatie op internet, In: Vonk, jg 36, nr 2, 2006, p 21-35.
Els : cell-content
Heidi : E-leren: een koud kunstje met interactieve multi-media? In:Het ingenieursblad, jrg 74 (2005) nr 5, p 22-31
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License