B
  • Back-up: Een reservekopie/veiligheidskopie van gegevens die zich op de gegevensdrager bevinden. Meestal gaat het over de harde schijf van een computer. Indien de harde schijf defect is, kunnen gegevens niet verloren gaan.
  • Bandbreedte: eng. Bandwidth
  • Beamer: Een projecter voor video- of computerbeelden.
  • BE-ODL: het Belgian Network for Open & Distance Learning
  • Browsen: Letterlijk “bladeren”. Enerzijds bladeren door bestanden op een eigen computer, anderzijds het navigeren op internet (ook wel surfen genoemd).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License