Bedrijfswereld - E-learning binnen het MKB

Kansen en belemmeringen voor e-learning in het MKB1

Artikel

Je kan het artikel HIER bekijken

Referentie

RUBENS W., LOCKHORST D. & ADMIRAAL W. Kansen en belemmeringen voor e-learning in het MKB In: Opleiding & Ontwikkeling, jg. 19, 2007/blz. 21-24 en [http://www.te-learning.nl/artleer.html]

Context van het artikel

Het artikel ‘Kansen en belemmeringen voor e-learning in het MKB (Midden- en Klein Bedrijf) is te vinden op de website www.te-learning.nl. Alsook werd dit in juli 2007 gepubliceerd in het magazine Opleiding & Ontwikkeling. Het werd door de auteurs Wilfred Rubens, Ditte Lockhorst en Wilfried Admiraal geschreven naar aanleiding van een Europees onderzoek over e-learning in het midden- en klein bedrijf.
Het ICT & MKB-project was een 3-jaar durend project gefinancierd in het kader van het eLearning-initiatief van de Europese Commissie en moest komen tot beleidsaanbevelingen.

Het doel: De praktijk van het technologisch ondersteund leren onderzoeken. Het project werd na uitgebreid onderzoek afgesloten in 2006. Na bestudering van alle verzamelde documentatie werd een stand van zaken opgemaakt van het technologisch ondersteund leren voor 7 Europese landen: Oostenrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Er werd gebruik gemaakt van een aantal onderzoeksmethoden: literatuurstudie, vragenlijst waarmee kwantitatieve informatie werd verzameld, case studies, interviews met beleidmakers en focusgroepen. De bevindingen in dit artikel zijn afkomstig uit het onderzoek, tenzij expliciet naar literatuur wordt verwezen.
Het project heeft een eigen website: [http://www.smelearning.org/]

De volledige titel van het project is:
ICT-VET: De waarneming, het controleren en analyseren van de dynamiek van de praktijk in het gebruik van ICT als instrument voor leren in het beroepsonderwijs en-opleiding en het MKB

Structuur van het artikel

De tekst van dit artikel is een verslag van een uitgebreid onderzoek.
Het artikel begint met een inleiding en bestaat vervolgens uit een 5-tal onderverdelingen waarvan een deel met subtitels. Deze titels doelen op wat verteld zal worden in het artikel.
Na de inleiding wordt er een antwoord geformuleerd op de vraag waarom leren zo belangrijk is.
Nadien worden de kansen en belemmeringen voor e-learning in het MKB besproken. Dit gebeurt door middel van een insprong wanneer het gaat over opsommingen. Kernwoorden in deze opsomming worden vet gedrukt. Dit zorgt er voor dat deze woorden onmiddellijk in het oog springen.
Vervolgens worden de kansen voor e-learning in de bedrijfswereld besproken en met welke middelen dit kan gebeuren bvb. door middel van social software.
Ten slotte maakt men als besluit dat het onderzoek voldoende redenen heeft om optimistisch te zijn over e-learning binnen het MKB.
Het artikel eindigt met een literatuurlijst en beperkte personalia gegevens van de auteurs.
Het artikel is vlot geschreven en heeft een structuur door middel van de tussentitels. Er wordt geen gebruik gemaakt van voet- of eindnoten, noch van foto’s. In de tekst zelf wordt een zeer beperkt aantal moeilijke woorden wel verduidelijkt tussen haakjes.
Verwijzingen, naar de literatuurlijst achteraan dit artikel, vinden we terug in de test tussen haakjes met de naam van de auteur(s) en de jaargang.

Synthese

Het midden-en klein bedrijf speelt een belangrijke rol om van Europa de meest concurrerende kenniseconomie te maken, leren is hier heel belangrijk om aan de veranderende omstandigheden tegemoet te komen. De vraag die in het onderzoek centraal staat is welke de prikkels en de barrières dan ook zijn voor e-learning in het MKB. Wat ook opmerkelijk is is dat het aspect van informatietechnologie en communicatie een belangrijke rol speelt in het onderzoek.

In de reeds bestaande onderzoeken komt naar voor dat de meer traditionele vormen van leren plaats maken voor flexibele leerarrangementen onder de vorm van bijvoorbeeld het informele leren. Het e-leren zou het leren efficiënter en effectiever maken, maar kan ook het leren op de werkplek vergemakkelijken. Hierna volgt wat de prikkels en barrières zijn voor de e-learning in het MKB.
De prikkels die de mate van het e-leren binnen de bedrijfswereld beïnvloeden:
- De complexiteit en de veranderlijkheid van de processen en producten
- Standaardisatie van het werk
- Voorkomen van crises binnen het bedrijf
- 'Compliance', werken met wet- en regelgeving
- De mate waarin het bedrijf ‘klant en service’ gericht is
- Grootte van een bedrijf
- Bedrijven gevestigd in meer ontwikkelde regio’s
- Kenmerken van werknemers

Verder in het onderzoek gaat men ook na wat de barrières zijn voor de invoering van e-learning, Deze zijn:
- Niet adequate ICT-infrastructuur
- Kennis, vaardigheden en vooral houdingen
- Houding van de manager
- Kosten van e-learning
- Nut niet inzien van ICT

In de praktijk blijkt het formele e-learning nog niet voldoende te zijn doorgedrongen in het MBK, het informele leren (bvb. werken met interne databanken, internet, e-mail, enz…) wordt daarentegen dan wel veel ingezet in de werkprocessen. Daarnaast merken we op dat in het MKB de infrastructuur van een voldoende hoog niveau is om e-learning operationeel te ondersteunen.

Een andere praktische opmerking is dat social software zoals chatprogramma’s, weblogs, communities of pratices en wiki’s steeds meer kunnen beschouwd worden als een krachtig middel om het leren te ondersteunen. Een andere ICT toepassing in opkomst zijn hulpmiddelen waarmee medewerkers hun competenties in kaart kunnen brengen.
Alsook kan e-learning populairder worden met meer efficiënte hulpmiddelen. Bedrijven verlangen nog steeds een hoge productiviteit in combinatie met een grote effectiviteitsgraad van de werknemers zonder hierbij veel tijd te verliezen aan opleidingen en zonder verhoging van de werkdruk. E-learning ziet men als een manier om kosten te besparen met betrekking tot het leren.
De conclusie van het onderzoek is dat e-learning nuttig kan zijn voor het MBK, althans moet er vermeld worden dat dit niet voor alle bedrijven even relevant is. De voorwaarden voor succes van e-learning bestaat uit de koppeling met het dagelijkse werk en een minimaal verlies aan productiviteit.

De auteurs

Auteurs: Wilfred Rubens, Ditte Lockhorst en Wilfried Admiraal

De inhoud en redactie van de publicatie is het resultaat van de samenwerking tussen drie personen.

Wilfred RUBENS

Wilfred Rubens is op 23/06/1964 in het Zuid-Limburgse Kerkrade geboren en studeerde van 1983 tot 1989 Pedagogische Wetenschappen (specialisatie volwasseneneducatie) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1992-1994 heeft hij de opleiding gevolgd tot Master in Educational Management aan de Nederlandse school van Onderwijsmanagement in Amsterdam. Wilfred is vanaf 1990 gaan werken als adviseur binnen het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (met name op het gebied van onderwijsinnovaties, beleidsontwikkeling en voorlichtingsprojecten). Sinds eind 1995 houdt hij zich bezig met ICT en leren, zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. De laatste jaren deed hij dat bij het Expertisecentrum ICT in het Onderwijs (Universiteit Utrecht). In oktober 2006 begon hij te werken als beleidsmedewerker van het college van bestuur bij Gilde Opleidingen, een organisatie van opleidingen in Noord- en Midden-Limburg. Rubens verzorgt ook presentaties en workshops en hij schrijft artikelen over e-learning.
In zijn vrije tijd is hij hoofdredacteur van de website ‘e-learning.nl’ en houdt hij een weblog bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT. Hij onderhoudt ook een eigen website, de weblog over e-learning: http://www.wilfredrubens.com
Curriculum Vitae Wilfred Rubens: KLIK HIER
Link: http://delicious.com/wrubens

Email: ln.uu.solvi|snebur.m.l.f.g#ln.uu.solvi|snebur.m.l.f.g

wilfred_ivlos3.jpg

Ditte LOCKHORST

Ditte Lockhorst studeerde Sociale Geografie, zij werkte voor diverse organisaties in het Nederlandse onderwijs als multi-media ontwikkelaar en als onderzoeker op het gebied van de implementatie van ICT in de humane wetenschappen. Sinds 1991 werkt dr. Lockhorst voor IVLOS, Institute of Education, Universiteit Utrecht als een educatieve ICT-consultant voor middelbaar en hoger onderwijs, meer specifieke lerarenopleidingen. Haar activiteiten varieerden zich van het ontwikkelen van educatieve computerprogramma’s en de onderzoekswereld en van het projectmanagement van diverse ICT-projecten.
De laatste jaren is ze werkzaam bij IVLOS. Ook is zij betrokken geweest bij verschillende Europese projecten op het gebied van ICT en op het werkplekleren in het midden-en kleinbedrijf. Tegelijkertijd werkte ze bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. Zij is betrokken geweest bij het project "E-didaktiek", dat zich richt op de ontwikkeling en verspreiding van de pedagogie voor het gebruik van e-learning in de opleiding van leraren.

Email: ln.uu.solvi|tsrohkcol.d#ln.uu.solvi|tsrohkcol.d

Ditte_Lo.jpg

Wilfried ADMIRAAL

Wilfried Admiraal is een onderzoeker, docent en beheerder van het Institute of Education van de Universiteit Utrecht. Zijn belangrijkste activiteiten omvatten het management van verschillende Europese projecten op het gebied van ICT en (hoger) onderwijs, onderzoek bij vergelijkbare projecten, studiebegeleiding PhD-studenten en de administratie van de onderzoeksafdeling van Centrum voor ICT in het onderwijs. Wilfried zijn academische achtergrond is sociale en organisatorische psychologie. Hij heeft een BSc en MSc in de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (1981-1988). Hij werkt voor het instituut sinds 1989. Zijn publicaties bestrijken lerarenopleiding, werkplek leren, educatieve ontwerpen en het gebruik van ICT.

Sinds 1992 is hij werkzaam als onderzoeker in verschillende projecten in verband met het departement onderwijs en universitaire faculteiten. Deze projecten omvatten de evaluatie van de lesmethoden aan de Universiteit Utrecht Law School, de schrijf- en leesvaardigheid van minderheidsbelangen studenten van de Universiteit Utrecht, computer confercing in verschillende departementen lerarenopleiding, het gebruik van telematica en student-leraren 'samenwerkend leren, peer assessment, en tweede-taalverwerving in lager en secundair onderwijs.

Sinds 1996 helpt hij bij de coördinatie van de afdeling wetenschappelijk onderzoek van IVLOS en gaf hij ook les over de methoden van onderwijsonderzoek.

Email: ln.uu.solvi|laarimda.f.w#ln.uu.solvi|laarimda.f.w
Website: [http://www.ilo.uva.nl/homepages/wilfried/default.htm]

wilfried_admiraal.jpg

Publicaties van deze auteurs

Lockhorst, D., Admiraal, W., Laat, M. de, & Rubens, W. (2005). ICT ondersteuning voor werkplekleren: netwerkmodellen in het MKB. In M. Valcke, K. De Cock, D. Gombeir, & R. Vanderlinde (Eds.), Meten en onderwijskundig onderzoek (pp. 79-81). Gent: Universiteit Gent - Vakgroep Onderwijskunde.

Admiraal, W., Lockhorst, D. & Rubens, W. (2007). E-learning in SMEs in the Netherlands. In: Attwell, G. (eds).(2006). Searching, Lurking and the Zone of Proximal Development. E-learning in Small and Medium Enterprises in Europe. Wenen: Navreme Knowledge Development. 19-33.

Admiraal, W., Heijting, B., Laat, M. de, & Rubens, W. (2003). E-learning in het midden- en kleinbedrijf. In W. Rubens (Ed.), E-learning: Meerwaarde of meer van hetzelfde? (pp. 79-86). Deventer: Kluwer.

Dit zijn slechts enkele van de vele publicaties van de drie bovenstaande auteurs.

Op de site van het TE-learning vind je heel wat publicaties terug van Wilfred Rubens: [http://www.te-learning.nl/publicatielijstwilfred.txt]

Via deze link kan je de publicaties terugvinden van Ditte Lockhorst [http://www.ivlos.uu.nl/deorganisatie/wiewatwaar/medewerkers/lockhorst/7004main.html]

Op de site van de Universiteit van Amsterdam staat een overzicht van de alle publicaties van Wilfried Admiraal. Via de onderstaande link, kunt u zijn werken terug vinden.
[http://www.ilo.uva.nl/homepages/wilfried/publications.htm]

Powerpoint

Over e-leren binnen de bedrijfswereld

Interessante bronnen om nog door te nemen

Boeken:

• Corporate e-learning: gids voor managers van leren : versie 1.0
Door Erik J Huisman
Gepubliceerd door Uitgeverij Boom, 2001
ISBN 9053526803, 9789053526804

• E-learning: meerwaarde of meer van hetzelfde?
Door Wilfred Rubens
Gepubliceerd door Kluwer, 2003
ISBN 9013005101, 9789013005103

• Pool, H, van der en Smits, J. (2003). Synchroon en asynchroon (e-)leren in bedrijf. Praktijkvoorbeelden en succesvoorwaarden. In: Rubens, W. en Tjepkema, S. (2002). E-learning: meerwaarde of meer van hetzelfde? HRD Thema, jaargang 4, nummer 3, 38-46.

• Leren in veelvoud
Door Voca
Gepubliceerd door Garant
ISBN 9044111930, 9789044111934

• E-learning solutions: een onderzoek naar de succesfactoren van E-learning en de projectaanpak van syntegra voor e-learning projecten
Door H Schellekens, Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit
Gepubliceerd door Erasmus Universiteit, 2003

• Admiraal, W., Heijting, B., Laat, M. de, & Rubens, W. (2003). E-learning in het midden- en kleinbedrijf (MKB). In: Rubens W., Tjepkema, S., Poell, R., Wagenaar, S. & Dekker, H. (Eds) (2003). E-learning: meerwaarde of meer van hetzelfde?. HRD Thema 4(3).
Deventer: Kluwer. 79-86.

• Downes, S. (2005). E-learning 2.0. Op 29 november 2005 gehaald van:
http://elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles &article=29-1

• Hotrum, M. (2005). Breaking Down the LMS Walls. International Review of Research in Open and Distance Learning, 6(1). Op 11 juli 2005 gehaald van
http://www.irrodl.org/content/v6.1/technote44.html

• Jong, J.P.J., de (2004). Innovatie in het MKB. Ontwikkelingen sinds 1999. Zoetermeer, EIM bv. Op 4 juli 2005 gehaald van http://www.eim.net/pdf-ez/M200406.pdf

• Lockhorst, D., Admiraal, W., Rubens, W. & Laat, M. de (2005). ICT support for workplace learning in Small and Medium Enterprises. Paper gepresenteerd op de ORD2005 conferentie in Gent, België, 31 mei 2005

• Marsick, V., & Watkins, K. (2001). Informal and incidental learning. In S. Merriam (ed.), New directions for adult and continuing education, no. 89 (pp. 24-34). San Francisco,
CA: Jossey Bass.

• Rosenberg, M. (2001). E-learning. Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age.
New York: McGraw-Hill

• Rubens, W. (2003) Omzien in verwondering: de (prille) geschiedenis van e-learning?. In: Rubens, W., Tjepkema, S., Poell, R., Wagenaar, S. & Dekker, H. (Eds) (2003). E-learning: meerwaarde of meer van hetzelfde?. HRD Thema 4(3). Deventer: Kluwer. 9-17

• Siemens, G. (2004). Learning Management Systems: The wrong place to start learning. Op 11 juli 2005 gehaald van http://www.elearnspace.org/Articles/lms.htm

Artikels:

http://www.atrivision.com/images/stories/develop%204-2008%20assen%20van%20de%20pol.pdf
http://www.leerbeleving.nl/wp-content/uploads/2008/12/develop-4-2008-leeuwe.pdf

Websites:

http://www.atrivision.com
http://www.wilfredrubens.com

Bibliografie

ADMIRAAL W., http://www.ilo.uva.nl/homepages/wilfried/publications.htm, geraadpleegd op 29 januari 2009

DE BOER S. Weten waar je goede ict-toepassingen haalt, In: Didaktief, jg. 35, nr 5, 2005, p 36-37.

DECALUWE C., [http://www.carldecaluwe.be/030parlement/2004-2009/0305cjsm/tu/20080702.html], bezocht op 12 januari 2009

D'HAESE, I.Digitaal leren: ritsen tussen didactiek & ICT, VLHORA, Leuven, 2003

DUDENEY, G., HOCKLY, N.How to…. teach englisch with technology, Pearson Longman, Harlow, 2007.

EDULUX, wetgeving en omzendbrieven voor Vlaams onderwijs, http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13945

EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=ISOC_PI_E3

EXPERTISECENTRUM ICT VAN HET IVLOS, http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/index.html/, 2009

HOSTE L., TJOENS E. ICT in het basisonderwijs: werken met het programma Hot Potatoes en een klaswebsite maken met het vierde leerjaar, eindwerk/stageverslag, 2006. (Centrale bib Tielt, 2006/35)

HUYSMAN M.Een website maken met kinderen, eindwerk/stageverslag, 2002. (Centrale Bib Tielt, OLO 2002/15)

JOCHEMS, W.M.G., VAN MERRIENBOER, J.J.G., KOPER, E.J.R., e.a. Een geïntegreerde benadering van e-learning, Wolters Noordhoff, Groningen, 2004.

RUBENS W., http://www.wilfredrubens.com/, 2009

RUBENS W., LOCKHORST D. & ADMIRAAL W. Kansen en belemmeringen voor e-learning in het MKB In: Opleiding & Ontwikkeling, jg. 19, 2007/blz. 21-24 en [http://www.te-learning.nl/artleer.html]

SME LEARNING, [http://www.smelearning.org/], 2009

SMITS, M.H.S.B., STIJNEN, P.J.J., DE BIE, M.D., e.a. De E3 begeleider: effectief, enthousiast, elektronisch: ervaringen uit de praktijk van het hoger onderwijs, Wolters Noordhoff, Groningen, 2006

TE-LEARNING, technology enhanced learning, [http://www.te-learning.be], 2009

TOLLNET, Technologie – ondersteund levenslang leren, [http://www.toll-net.be], 2009.

VAN DALE WOORDENBOEK, [http://www.vandale.nl/vandale/]

VAN DER NEUT I. & WARTENBERGH-CRAS F. Computer scoort goed, In: Didaktief, jg
35, 2005, nr 7, p 38-39.

VAN GELOVEN, M., SMULDERS, P. & DE VRIES, M. Meerwaarde van e-learning in de praktijk: student, docent en manager aan het woord, Wolters Noordhoff, Groningen, 2006.

UNIVERSITEIT UTRECHT, [http://www.ivlos.uu.nl/], geraadpleegd op 18 december 2008

WIKIPEDIA, [http://www.wikipedia.be]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License