Boeken

Onderwijs

AWOUTERS, V. & SCHUER, J. Digitale didactiek: de elektronische leeromgeving als krachtig hulpmiddel bij competentieleren, De Boeck, 2005, 166p

BAARS,G., WIELAND, A. & VANDEVEN, M., Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs, Lemma, Den Haag, 2006, 188 p.

BUUNK P. Cyberwijs: Onderwijs, ict, toekomst, Klement, Kampen, 2002.

DE PRYCK K. [Ea.], Van Start met open en afstandsonderwijs, Garant Uitgevers NV (Maklu), Antwerpen, 2005. [http://www.odlexpert.net/getstart/]

D’HAESE I. & VALCKE M. (RED.), Digitaal leren. ICT-toepassingen in het hoger onderwijs, Lannoo, Tielt, 2005.

MESDOM F. Ict op het menu, 65 recepten voor computergebruik in de basisschool,Lannoo, Tielt, 2004.

PATTJE L. & VAN DER HEIDI Digitaal onderwijs is anders, Garant, Antwerpen, 2005.

VAN GELOVEN M., SMULDERS P., De VRIES M. Meerwaarde van e-learning in de praktijk: student, docent en manager aan het woord. Noordhof Uitgevers, Groningen, 2006.

VAN PETEGEM, P.[ea.] Didactiek van het open leercentrum : begeleid zelfstandig leren implementeren, Wolters Plantyn, Mechelen, 2006, 190 p

VAN RYSSEN S. De hoop van Pandora: Ict in het onderwijs, Garant, Leuven, 2001.

Cultuur
DE PAUW E., PLEYSIER S., VAN LOOY J. Jongeren en gaming : over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen, Acco, Leuven/Voorburg, 2008.

DROSTE J. & RIKHOF - VAN EIJCK M. E-learning en onderwijsvernieuwing, Cinop, Den Bosch, 2002.

JOHNSON S. Alle slechte dingen zijn goed voor je : waarom populaire cultuur ons slimmer maakt, Meulenhoff, Amsterdam, 2007.

PAUWELS L. De verbeelde samenleving : camera, kennisverwerving en communicatie, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1996.

Geschiedenis

WUYTS P. E-learning & Virtual Reality. C.V.O. - HI Kempen, eindwerk, Geel, 2004.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License