C
 • Cd-rom: Compact Disk read only memory, een beschrijfbare cd waarop je gegevens eenmaal kan kopiëren.
 • Chatprogramma: Een softwareprogramma dat mensen in staat stelt om berichten naar anderen te sturen
 • Coach: Iemand die adviseert en begeleidt, ook wel tutor genoemd.
 • Coaching: Een Engelse term die gemakkelijk voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Dergelijke synoniemen van die begeleidingsvormen zijn supervisie, mentoring, counseling, therapie enzovoort. Coaching is in feite een specifieke vorm van begeleiden. Een definitie: Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.
 • Communities : gemeenschappen, mensen die op grond van een gemeenschappelijke eigenschap een band, relatie met elkaar hebben. (Zie ook virtuele gemeenschap)
 • Compliance: Een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving
 • Computer-based training: Educatief materiaal dat op een cd-rom bij een boek wordt geleverd of gedownload kan worden van een internet site. De interactieve component met een netwerk ontbreekt hier vaak.
 • Computernetwerk: Een systeem voor communicatie tussen twee of meer computers.
 • Concept: een basisidee van waaruit men vertrekt.
 • Constructivisme: Een stroming binnen het onderwijs die ervan uitgaat dat kennisoverdracht geen passief gebeuren is, maar dat kennis het gevolg is van het individueel construeren van een eigen betekenisgeving door ervaring, achtergrond en houding. Het leerproces is belangrijker dan 'weten' en verschillende leerlingen hebben verschillende leerstijlen waar de leraar rekening mee moet houden.
 • CSCL: computer ondersteunend samenwerkend leren.
 • Curriculum: leerprogramma van de school. Het curriculum wordt door scholen zelf ingevuld zodat het voldoet aan de leer- en einddoelen. De ene school laat hierbij al meer ruimte tot flexibel werken dan de andere.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License