D
  • Databanken: Een database, gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en worden op kleinere schaal ook privé gebruikt.
  • Digitaal leermateriaal: Een digitaal signaal is in essentie een reeks gehele getallen. Deze reeks getallen kan een analoog elektrisch signaal representeren, bv. een geluidssignaal (audio) of een beeldsignaal (video). Het omzetten van een analoog signaal naar een digitaal signaal noemt men analoog-digitaal (AD) conversie. Deze digitale representatie van een analoog signaal heeft vele voordelen: de opslag, verwerking en transmissie van het digitale signaal (de reeks getallen) kan in theorie foutvrij verricht worden; fouten of onnauwkeurigheden zijn uitsluitend bij de AD-conversie onvermijdelijk.Dit is in tegenstelling tot analoog: het werken met waarden in een continuüm zonder stappen.Zowel digitale als analoge technieken kunnen worden gebruikt voor de opslag en overdracht van informatie, de werking van een instrument, of de manier waarop een waarde wordt weergegeven.
  • Digitale generatie: huidige generatie die leert aan de hand van wedstrijden, experimenten, praktijkervaring, spelletjes. En bij elk van deze methodes van informeel leren speelt, onder een of andere vorm, ook een ICT-component mee.
  • Digitale kaart: kaart in digitale vorm. Bijvoorbeeld op een GPS-toestel
  • Digitale uitzendingen: een vorm van radio of televisie waarbij de informatie digitaal wordt uitgezonden. Digitale uitzendingen kunnen via satelliet, kabel, ether, glasvezelkabel en breedbandinternet lopen.
  • Dotcom crash: We gaan terug in de tijd. Onder de ICT'ers onder ons is het nog vers in hun geheugen gegrift. De opkomst van het Internet, de hype en vervolgens de 'Dot.Com-Crash' in 2000. De crash was het gevolg van een te snelle groei van Internet. Het internet werd gezien als de nieuwe economie.De strategie die destijds door veel internetbedrijven werd gehanteerd was: zoveel mogelijk websites maken in een zo'n kort mogelijke tijd. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat er een enorme saturisatie van informatie ontstond op het Internet. Hierdoor konden veel Internetbedrijven hun beloftes niet nakomen omdat de voorspelde massa's klanten niet werden bereikt. Het gevolg was de dotcom-crash. Sindsdien zijn bedrijven en investeerders een stuk terughoudender. De werkplekken van kantoorgebouwen met luxe foyers hebben weer plaatsgemaakt voor de zolderkamers van pa en ma.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License