De geschiedenis van het e-leren

1 Inleiding

De geschiedenis van e-learning hangt nauw samen met de technologische vooruitgang en met de evolutie van leren.
Hier is, in het kader van de opdracht, bewust gekozen om enkel de geschiedenis van e-learning te bekijken.

Bij het zoeken naar het goede artikel voor deze opdracht stelde ik vast:

  • dat er niet zoveel geschreven is over de geschiedenis van e-learning, vaak is de geschiedenis gekoppeld aan de geschiedenis van het onderwijs.
  • dat wat vandaag “in” is morgen bij wijze van spreken tot de geschiedenis behoort.

Op het moment dat we deze wiki maken in Web 2.0, wordt er al gesproken en gewerkt met Web 3.0 of het semantic web.

2 Artikel

E-Learning 2.0, Sociaal, flexibel en persoonlijk

http://www.te-learning.nl/elearning20sociaalflexibelenpersoonlijk.pdf

RUBENS W. E-learning 2.0. “Sociaal, flexibel en persoonlijk.” In: Organisaties over e-learning, jg 7, nr. 3, 2007. (p 14 – 19)

3 Samenvatting van het Artikel

Het gebruik van technologie binnen leersituaties is al decennia oud.
Het komt in een stroomversnelling dankzij de ontwikkeling van de PC (personal computer) en
de opkomst van internet (+/- 1991).
Al snel worden er hoge verwachtingen vastgesteld voor de technologie, PC, internet en de toepassingen ervan.

Er was ook veel geld ter beschikking voor de ontwikkeling van de technologie.
De term e-learning werd analoog naar de termen e-commerce en e-business ingevoerd.
Na enkele jaren spat de internet zeepbel uit elkaar er is vanaf dan plaats voor kritiek op e-learning.

  • Één van de struikelblokken is de benodigde ICT-infrastructuur binnen organisaties.
  • De ontwikkeling van kwalitatief goede e-learning leerstof valt bovendien vaak duurder uit dan verwacht.
  • Trainers en docenten hebben weinig affiniteit met e-learning maar ook de deelnemers zelf stellen online leren niet op prijs. Hun Grootste verzuchting: gebrekkige leerstof en Gemis aan sociale contacten

Er komt meer en meer belangstelling voor combinaties van e-learning en contact onderwijs het zogenaamde: blended –learning.
Anno 2007 staan we op de vooravond van een nieuwe fase; De kennis over wat kan en niet kan is sterk toegenomen. Er is meer standaardisering waardoor de tools voor e-learning goedkoper zijn.
De vruchten van de geschiedenis worden nu vooral op gebied van technologie, didactiek en (verander) management geplukt.
Nu staan we op de drempel van e-learning 2.0. Deze ontwikkeling wordt beïnvloed door een aantal factoren:

  • Formeel en informeel leren
  • Krachtige didactische toepassingen
  • Draadloos en mobiel
  • Social software
  • Personalisering

Besluit: E-learning is socialer geworden, meer persoonlijker. Ook de gevarieerdheid van e-learning is sterk toegenomen.
Nieuwe technologiën zijn eenvoudig in gebruik.
Gevaar ICT moeheid door de opeenstapeling van nieuwe tools.

4 Powerpoint

grundhofgrundhof

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License