E
  • Earthquest: Een variant op de webquest. Het maakt gebruik van Google Earth. De leerlingen maken bij deze webquest kennis met verschillende aardrijkskundige, geografische en topografische aspecten.
  • E-book: Een e-book of eBook is een elektronische versie van een boek. Je kunt het boek met behulp van speciale software op een beeldscherm lezen en er vaak ook digitale notities bij maken. E-books worden meestal door uitgevers gepubliceerd en kunnen ook met behulp van een PDA worden gebruikt.
  • Educatie: Opvoeding, vorming
  • Educatieve game: een opvoedend, vormend computerspel.
  • E-learning: Leeractiviteiten waarbij je interactief gebruik maakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk. Een andere definitie van e-learning (in brede zin) is: elke leervorm die gebruik maakt van een computernetwerk voor distributie, communicatie over en weer en facilitering. E-learning begint net zoals de woorden e-mail, e-zine, e-business en e-commerce met een 'e'. Deze e duidt op een elektronische component: in dit geval duidt de 'e' op het gebruik van de elektronische snelweg (internet) en de bijbehorende technologie. E-learning wordt vaak gezien als een goed middel om distance learning (of afstandsonderwijs) mogelijk te maken. Dit komt door de eigenschappen van e-learning: het maakt plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs mogelijk. E-learning richt zich op: 1) Het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband. 2) Het ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen 3) Het organiseren van leeractiviteiten. E-learning kan gebruikt worden op scholen (bijvoorbeeld bij Regionale Opleidings Centra, HBO-instellingen of Universiteiten) en binnen bedrijven, in het laatste geval spreekt men dan vaak van "corporate e-learning". Het organiseren van leeractiviteiten. E-learning kan gebruikt worden op scholen (bijvoorbeeld bij Regionale Opleidings Centra, HBO-instellingen of Universiteiten) en binnen bedrijven, in het laatste geval spreekt men dan vaak van "corporate e-learning".
  • E-mail: Het versturen van digitale boodschappen van een computer naar een andere computer (e = electronic)
  • Ervaringsleren: concreet ervaren of ondervindend leren. Het opdoen van werkelijke ervaring met de realiteit staat hier centraal. Belangrijk hierbij is dat men zonder vooroordelen met een zeker inlevingsvermogen openstaat voor nieuwe ervaringen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License