E Learning 2 0 Sociaal Flexibel En Persoonlijk

1. Inleiding

De geschiedenis van e-learning hangt nauw samen met de technologische vooruitgang en met de evolutie van leren.
Hier is, in het kader van de opdracht, bewust gekozen voor enkel de geschiedenis van e-learning te bekijken.
Bij het zoeken naar het goede artikel voor deze opdracht stelde ik vast:
1. dat er niet zoveel geschreven is over de geschiedenis van e-learning vaak is de geschiedenis gekoppeld aan de geschiedenis van het onderwijs.
2. dat wat vandaag “in” is morgen bij wijze van spreken tot te geschiedenis behoort.

Op het moment dat we deze wiki maken in Web 2.0, wordt er al gesproken en gewerkt met Web 3.0 of het semantic web.

2. E-Learning 2.0, Sociaal, flexibel en persoonlijk

http://www.te-learning.nl/elearning20sociaalflexibelenpersoonlijk.pdf

RUBENS W. E-learning 2.0. “Sociaal, flexibel en persoonlijk.” In: Organisaties over e-learning, jg 7, nr. 3, 2007. (p 14 – 19)

2.1. Context van het Artikel

Het artikel verscheen in een themanummer van het tijdschrift: Leren in organisaties over e-learning. Dit themanummer kwam tot stand tijdens een coproductie tussen de redactie van het blad en de redactie van e-learning.

Leren in organisaties: Is de nieuwe naam,sinds september 2006, voor het vroegere tijdschrift Leren in Ontwikkeling. Het is een vaktijdschrift dat zich richt op interne HR(D) verantwoordelijke bij middelgrote organisaties en op de in – en externe adviseur voor leren en opleiden.
Het tijdschrift verschijnt 9 keer per jaar in druk en 12 per jaar in de vorm van een e - nieuwsbrief.
De artikelen worden geschreven door vakmensen en journalisten. Elk artikel wordt voorafgaand aan plaatsing door de onafhankelijke redactie ‘gereviewed.
Leren in organisaties is een uitgave van Performa Uitgeverij in samenwerking met NVO2. De Nederlandse vereniging van HRD -professionals in ontwikkelen en Opleiden.

www.e-learning.nl: is de grootste e-learning portal in de Benelux. Waarvan de auteur van het hierboven vermelde artikel een van de medewerkers is. Hier vind je gegevens over congressen, seminaries in verband met e-learning. Bedrijven die e-learning aanbieden.
Linken naar websites, boeken, artikelen enz.

2.2. De auteur

[[http://www.wilfredrubens.typepad.com]]
Figuur 1

Wilfred Rubens (1964) studeerde aan de universiteit van Nijmegen pedagogische Wetenschappen. Later behaalde hij aan de universiteit van Amsterdam een Master in Educational management.
Sinds 1995 houdt Rubens (geen familie van de Vlaamse grootmeester) zich in verschillende functies bezig met ICT en e-leren en dit zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs.
Sinds 1/10/2006 is Wilfred Rubens beleidsmedewerker College van bestuur van Gilde opleidingen, Roermond, Nederland.
Daarbuiten is meneer Rubens Freelance adviseur voor verschillend organisaties meestal in verband met opleiding en meer bepaald rond e-learning.
Hij is ook bekend met verschillende e-learning oplossingen oa: Moodle, synergeia, Saba, Docent, Blackbord enz…

http://www.wilfredrubens.typepad.com

2.3. Structuur van het artikel

Het artikel is volgens de normen voor het schrijven van paper opgemaakt

Een titel: de auteur geeft een korte titel die onmiddellijk laat zien waarover het artikel zal gaan.
Hij geeft een subtitel op die kleiner van opmaak is en die ook weer iets zegt over het onderwerp van het artikel.

Abstract: Wordt zeer kort de inhoud van de paper weergegeven en ook meteen een blik vooruit geworpen op de conclusie van de paper.
Na het lezen van de abstract weet je als lezer meteen waar de auteur naar toe gaat in zijn artikel.
Meneer Rubens zet hier zijn abstract in schuine tekst zodat het voor de lezer duidelijk is dat het hier om de samenvatting gaat.
Samenvatting is in verhouding naar de lengte van het artikel.

De inleiding
In de inleiding gaat Meneer Rubens omschrijven waarover zijn artikel zal gaan, welke onderzoeksmethoden hij hiervoor gebruikt heeft.
Vermits het hier niet echt om een paper gaat volgt meneer Rubens deze stap van inleiding niet volledig. Hij geeft wel een inleiding en geeft ook aan wat hij wil aantonen/aanhalen. Maar op welke wijze hij dat zal onderzoeken is niet weergegeven.

In het midden gaat hij de eigenlijke uiteenzetting doen. Deze doet hij door zijn onderwerp in verschillende onderverdelingen te splitsen. Hij gebruikt hiervoor ook subtitels in sobere stijl.
Met verschillende opmaak. Zodat telkens duidelijk is dat een ander stuk/onderdeel een aanvang neemt.
De auteur stapt hier wel af van zijn paper volgorde en volgt hier de indeling van een artikel.

Voor slot keert hij toch weer terug naar de opmaak/volgorde van een paper hij schrijft een de resultaten weer en gaat toch ook een in discussie en conclusie aan.
Hij maakt voor dit slot wel geen aparte titel meer aan zoals in de voorgaande paragrafen.

Tussen het artikel en de bibliografie staat een korte vermelding over Wilfred Rubens zelf, zodat de lezer de bekwaamheid van Wilfred Rubens kan plaatsen.
Is dit een Nederlandse gewoonte of een auteurs vrijheid?! Of is dit toegevoegd ten behoeve van de lezers op de website.

De auteur geeft tot slot een literatuursuggestie lijst. Dit schept enige verwardheid gaat het hier om, inderdaad suggesties voor het leze over het onderwerp, of gaat het om de referentielijst van bronnen die hij gebruikt heeft voor het schrijven van zijn paper.

De verwijzingen zijn ook anders dan wij hier in België gewend zijn. Is dit een redactionele vrijheid of gelden er in Nederland andere normen?
In de tekst worden aangehaalde schrijvers meteen vermeld tussen haakjes en met de publicatiejaar.

2.4. Bibliografie van Artikel

ADMIRAAL W., GRAAFF R., RUBENS W. Omgevingen voor computerondersteund samenwerkend leren: Samen, samen leren en samenwerken. In: KIRSCNER (Ed), “ICT in het onderwijs: the next generation, Onderwijskundig Lexicon, Editie III Kluwer, Alphen aan den Rijn (p 91 – 112)

Downes S. E-learning 2.0 op 07 januari 2007 gehaald van :
http://elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1

KAPP K. & NEAL L. Blogging to learn and learning to Blog. 2006 op 07 januari 2007 gehaald van: http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=opinion&article=81-1

Redactie e-learning.nl Politie kennis Net fors gegroeid. Op 17 januari 2007 gehaald van:
http//www.elearning.nl/subpage.aspx?11=2&subaction=details&newsid=1342&from=homepage

RIVERA R., PARADISE A. ”State of the Industry in Leading Enterprises. Astd, Alexandria 2006

RUBENS W. Omzien in verwondering: de (prille) geschiedenis van e-learning? In: RUBENS W. & TJEPKEMA S.& POELL R.& WAGENAAR S. & DEKKER H. [Eds] E-learning: meerwaarde of meer van hetzelfde? HRD Thema Kluwer, Deventer 2003 (pag 9-17)

RUBENS W. & EMANS B. & LEINONEN T. & SKARMETA A. & SIMONS P. Design of web-based collaborative learning environments. Translating the pedagogical learning principles to human computer interface. Computers and Education 45 (3) 2005 ( pag. 276- 294)

RUBENS W. & LOCKHORST D. & ADMIRAAL W. Kansen en belemmeringen voor e-learning in het MKB In: Opleiding en Ontwikkeling, 07/07, 19 (pag 21-24)

The economist Intelligence Unit. The 2006 e-readiness rankings London: The Economist Intelligence Unit. Op 13 januari gehaald van:
http//a330.g.akamai.net/7/330/2540/20060424215053/graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/2006Ereadiness_Ranking_WP.pdf

WENGER E. & MCDERMOTT R. & SNYDER W. Cultivatin communities of practice: a guide to managing knowledge. Boston, 2002 Harvard Business School Press

2.5. Aanbevolen bronnen om de kennis te vergroten

2.5.1. Artikels

• CLAESSENS J. Surfen door het huis AnD, Brussel, 2008 p 6
www.vad.be/hethuis
Een voorbeeld hoe e-learning toepassing vind in de zorgsector. En Belgisch!

• CALLENS H.[Ed.].E-vormingswerk. E-Leren in het sociaal-cultureel volwassenenwerk, Socius, Brussel,2006 www.socius.be

• BOGAERTS R. Universele vereisten gesteld aan leerinhoud en systemen voor E-learning, in theorie en praktijk. Universiteit Hasselt, ongepubliceerd eindwerk, Hasselt 2008

• DE LEEUWE M. Klikken is leren! Of niet?, e-learning.nl, 15/07/2008 www.e-learning.nl/bronnen/collums

• TORMANS ST. Facebook ja, we kunnen het!, In: Knack jg39 ,nr.1,2009

2.5.2. websites

• www.meavitaloopbaanplein.l/elearning/cursus.html
een voorbeeld van e-learning in de gezondheidssector. Kan ook als goede hulp dienen om alles nog eens op te frissen.

• www.permanente-educatie.nl

• www.brightalley.nl/kl/index.cfm?fuseaction=information.dossier_elearning&id=4

• www.edugidz.nl/portal/lang/nl/watkangidz.php
Een site over hoe gaming een bijdrage kan leveren in de zorgsector. Alleen daarom al te vermelden omwille van de weinige sites die aandacht hebben voor de zorgsector.

• www.st.lucas.be
Een van de weinige instellingen die reeds van e-learning hier in België daadwerkelijk gebruik maken.

2.5.3. Boeken

• KAPP K., NEAL L., Blogging to learn and Learning to Blog. 2006. www.elearnmag.org/subpage.cmf?section=opinion&article=81-1

• MIRANDE M. De onstuitbare opkomst van de leermachine Van Gorcum, Assen, 2006.

• COLB J. “Learning 2.0 for Associations.” 2008
www.e-learning.nl/bronnen, free e-book

2.6. Wie wil ik ontmoeten

Graag een ontmoeting met Wilfred Rubens of de Belg Callens Hugo. Let op ik spreek hier in het kader van e-learning.

Waar ik nieuwsgierig naar ben?

• Waar hebben ze hun belangstelling voor ICT en in het bijzonder voor E-learning gevonden/ gekregen/ ontdekt?
• Zal dit de mensen hun kennis echt hoger tillen of gaan we nog meer stress mensen krijgen omdat we nu zullen moeten leren, huisbezoeken afleggen, dossiers beheren en e-learning op dezelfde 8 werkuren?
• Zal de jeugd meer, beter leren. Of zullen ze denken dat klikken leren is?

2.7. Woordenboek

 • Avatar: Gebruikersplaatje dat gebruikt word op forum of internet. Het is klein, meestal tussen 48 X48 en 125 x 125 pixels groot. Avatars staan meestal onder of naast de nickname
 • Affiniteit: Verwantschap in geestelijk opzicht
 • Bandbreedte: eng bandwidth
 • CSCL: Computer ondersteunend samenwerkend leren
 • Hotspots: (wifi) een draadloos internet aansluitpunt
 • Hyves: Een Nederlandse online community
 • iPOD: Apple heeft sinds de succesvolle introductie van de iMAC al zijn consumenten producten het voorvoegsel “I” gegeven. De i staat voor zoiets als internet, individueel of interactief. Apple is hier nooit duidelijk over geweest. POD is engels voor “dop” als in de dop van bijvoorbeeld een walnoot of ander omhulsel voor zaden. Een iPOD is een draagbaar muziek en mediaspeler van het. Een iPOD is niet oplaadbaar. Apple is een Amerikaans computerbedrijf.
 • MP3: Afkorting voor MPEG –layer 3
 • MPEG: = afkorting: motion pictures Group is een manier om geluid te comprimeren en is dus een broncodering techniek Veel gebruikte afkorting is: MP3
 • My space: Is een online community waar je in contact kunt komen met vrienden tegenhanger van Facebook
 • Nickname: Zelf gekozen bijnaam, aangenomen naam waaronder men zich bekend maakt in bv chatrooms of forums
 • Saba: een bedrijf dat tools levert voor de e-learning sector
 • Sum Total: Is een (beursgenoteerd) bedrijf dat organisaties helpt bij het beheren motiveren en ontwikkelen van hun real-world business.
 • UMTS: Universal Mobile Telecommunications Service; Dit is een technologie die aanzien wordt als 3de generatie (36) voor het verzenden en ontvangen van data of spraak. Daarbij kunnen snelheden (tot 2 Mbits ) gehaald worden die veel hoger liggen dan die bij het huidige gsm-systeem
 • Weblogs: Ook blog genoemd is een website waarop regelmatig nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd chronologische volgorde wordt weer gegeven. De auteur van een blog wordt blogger genoemd
 • Wiki: Of wiki wiki ( = geen schrijf fout) wordt een verzameling van een bepaald typ hypertext document aangeduid alsook de software die gebruikt wordt om deze te realiseren. Een wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee webdoc gezamenlijk kunnen worden bewerkt. Een bekend voorbeeld is wikipedia. De term komt van het hawiaans wiki wiki en betekent snel, vlug, beweeglijk.

2.8. Samenvatting

Het gebruik van technologie binnen leersituaties is al decennia oud.
Het komt in een stroomversnelling dank zij de ontwikkeling van PC (personnal computer) en
dankzij de opkomst van internet (+/- 1991).
Al snel worden er hoge verwachtingen vastgesteld voor de technologie, PC, internet en de toepassingen ervan.
Er was ook veel geld ter beschikking voor de ontwikkeling van de technologie.
De term e-learning werd analoog naar de termen e-commerce en e-business ingevoerd.
Na enkele jaren spat de internet zeepbel uit elkaar er is vanaf dan plaats voor kritiek op e-learning.
• Één van de struikelblokken is de benodigde ICT-infrastructuur binnen organisaties.
• De ontwikkeling van kwalitatief goede e-learning leerstof valt bovendien vaak duurder uit dan verwacht.
• Trainers en docenten hebben weinig affiniteit met e-learning maar ook de deelnemers zelf stellen online leren niet op prijs. Hun Grootste verzuchting:
gebrekkige leerstof
Gemis aan sociale contacten
Er komt meer en meer belangstelling voor combinaties van e-learning en contact onderwijs het zogenaamde: blended –learning.
Anno 2007 staan we op de vooravond van een nieuwe fase; De kennis over wat kan en niet kan is sterk toegenomen. Er is meer standaardisering waardoor de tools voor e-learning goedkoper zijn.
De vruchten van de geschiedenis worden nu geplukt vooral op gebied van technologie, didactiek en (verander) management.
Nu staan we op de drempel van e-learning 2,0 deze ontwikkeling wordt beïnvloed door een aantal factoren:
Formeel en informeel leren
Krachtige didactische toepassingen
Draadloos en mobiel
Social software
Personalisering

Besluit: E-learning is socialer geworden, meer persoonlijker. Ook de gevarieerdheid van e-learning is sterk toegenomen.
Nieuwe technologiën zijn eenvoudig in gebruik.
Gevaar ICT moeheid door de opeenstapeling van nieuwe tools.

2.9. Leuke toepassingen via Youtube of slideshare

http://nl.youtube.com/watch?v=nHyGqIc8b5U

http://www.slideshare.net/mstricklan/the-evolution-of-web-30

http://nl.youtube.com/watch?v=suWzpLmRH0g

2.10. Statistiek

Statistieken over de informtatie- en communicatietechnologie (ICT)
Enguéte bij de Belgische bevolking
http://statbel.fgov.be/pub/d7/p760y2007_nl.pdf

.
ICT-statistieken 2007 ICT bij individuen
Ongeveer één op vijf Belgen die het internet gebruikten gedurende de laatste drie maanden volgde les
(een cursus over om het even welk onderwerp), in de eerste plaats jongeren en laagopgeleiden. Van de
personen die les gevolgd hebben, gebruikten 64% het internet om opzoekingswerk te doen, 41% om berichten
uit te wisselen over de inhoud van de les, 31% om lesmateriaal te downloaden en 22% om de
beschikbaarheid van boeken in de bibliotheek na te gaan.
Het volgen van een computercursus vertoont ongeveer hetzelfde beeld.
http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/media/ICT/bedrijven/ICT-infrastructuur/MEDIICTBI001.xls

2.11. Politiek

Een voorbeeld van politiek en ICT. Ik heb hier de vraag van de opdracht omgedraaid. In plaats van na te gaan of de politiek aandact heeft voor ICT. Heb ik hier proberen aan te tonen via enkele filmpjes van Youtube hoe de politiek de communitys gebruik om ons de kiezer te overtuigen. Hoeft het gezegd dat er vorig jaar gretig gebruik is van gemaakt bij de verkiezingen in USA. Benieuwd wat de politiekers hier in België gaan doen in de aanloop naar 07/06/2009.

http://nl.youtube.com/watch?v=ONM7148cTyc&feature=PlayList&p=02064F5A40735576&index=0&playnext=1

http://nl.youtube.com/watch?v=OIo4rmzr7PE&feature=PlayList&p=429B45AA84A12618&index=5

http://www.slideshare.net/RahafHarfoush/yes-we-did-strategic-insights-from-the-campaign-that-redefined-modern-politics-presentation

2.12. Juridisch

De wet van 08/12/1992, de volksmond ook wel eens de wet op de bescherming van de privésfeer genoemd. Is ook van van toepassing op email, blog, wiki…

http://www.privacycommission.be/nl/static/pdf/wetgeving/wet_persoonlijke_levenssfeer_.pdf

2.13. Deskundigen

IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie) is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse overheid innovatie binnen ICT stimuleert. Het IBBT-team biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en brengt daarvoor uiteenlopende bedrijven, overheden en non-profit-organisatie samen rond onderzoeksprojecten. Bij elk van die projecten komen zowel technische als niet-technische aspecten aan bod.

Missie van IBBT
Door multidisciplinair onderzoek leidt IBBT mensen op tot hoogcompetente specialisten in verschillende aspecten van breedbandtechnologie. IBBT verricht dit multidisciplinair onderzoek voor het Vlaamse bedrijfsleven en de Vlaamse overheid. Dat omvat alle technologische, juridische en sociale dimensies van de ontwikkeling en de uitbatin van breedbanddiensten.

De Vlaamse regering investeert in multidisciplinair breedbandonderzoek. Het doel: van Vlaanderen een toonaangevende en internationaal erkende speler maken in de toekomstige informatiemaatschappij.

Team
Het team van IBBT bestaat momenteel uit 27 medewerkers. Ze bieden operationele ondersteuning op vlak van projectmanagement, HR, ICT, marketing en communicatie, juridische en financiële zaken, media,…

Onderzoeksgroepen
Er zijn verschillende onderzoeksgroepen oa:
• IMEC NES (Nomadic Embedded Systems) wil international uitblinken in wetenschappelijk fundamenteel onderzoek dat de industriële noden drie tot tien jaar voorafgaat.
• KU Leuven COSIC is een onderdeel van het departement elektrotechniek van de K.U. Leuven.
• UGent IBCN is de onderzoeksgroep die deel uitmaakt van de vakgroep informatietechnologie van de universiteit Gent.
• Enz…

Voor welk onderzoek kunt u bij IBBT terecht?
IBBT ondersteunt multidisciplinair onderzoek naar vernieuwende ICT-diensten en toepassingen binnen vijf onderzoeksdomeinen: ehealth, nieuwe Media, Mobiliteit, Ondersteunende technologieën en eGovernment. Zo was IBBT de voorbije jaren betrokken bij projecten rond thuiszorg op afstand, mobiele televisie, draadloze ondersteuningsystemen voor brandweerdiensten,…

http://www.ibbt.be

3. Reflectie

Zie de cartoon hieronder. Uit de job@ van 25/01/2009

http://www.elmos.be/Pages/pgNews.aspx
Figuur 2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License