E-leren: Een Koud Kunstje Met Interactieve Multimedia

Referentie

COPPENS G. & VAN PETEGEM W. E-leren: een koud kunstje met interactieve media ? In: Het Ingenieursblad, jg 74 nr 5, 2005.

Je kan het origineel artikel hier bekijken.

De context van het artikel

Het tijdschrift

Het artikel komt uit het vaktijdschrift ‘Het Ingenieursblad’.
Het is de maandelijkse uitgave van de K VIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging). De vereniging werd in 1928 opgericht en verenigt alle universitair gevormde ingenieurs. De vereniging telt momenteel ongeveer 10.000 individuele leden.
Het tijdschrift wil de ingenieur buiten zijn eigen discipline aanspreken en beoogt daarom artikels van een technisch-wetenschappelijk peil die niet te gespecialiseerd zijn zodat het zowel de ingenieur-leek als de specialist ter zake aanspreken.
Het tijdschrift wordt uitgegeven in eigen beheer en is geen commerciële publicatie.

Het artikel zelf

Ik heb het in de openbare bibliotheek van Kortrijk gevonden.
Het artikel is opgebouwd uit 8 pagina’s tekst en geïllustreerd met afbeeldingen over de onderwerpen die aan bod komen in het artikel. Er worden tussendoor ook gekleurde tekstvakken bijgevoegd die bijkomende uitleg geven over nieuwe technologieën omtrent e-learning (zoals bijvoorbeeld videoconferentie).

De auteurs

Het werd geschreven door Geert Coppens en Wim Van Petegem.
Onderaan het artikel staat een uitgebreide loopbaanbeschrijving van de twee auteurs.
Bij iedere auteur vindt je zijn e-mailadres. Van de auteurs vond ik de volgende informatie :

Geert Coppens

is oprichter en algemeen directeur van het multimedia e-learningbedrijf Instruxion NV.
Instruxion specialiseert zich in het maken van high-impact content voor e-leren en e-marketing. Voordien was Geert Coppens acht jaar werkzaam bij de Amerikaanse producent van netwerkapparatuur Cisco Systems, waar hij als European Education Manager verantwoordelijk was voor de interne en externe opleidingen van het bedrijf in Europa, het Midden Oosten en Afrika.

E-mail : moc.noicurtsni|cg#moc.noicurtsni|cg

Via Linked In, maakt hij een link naar zijn public cv :

Geert Coppens, CEO, Instruxion - Belgium

heden : CEO in Instruxion

verleden :
Professional Services Manager at Cisco Systems
European Education Manager at Cisco Systems EMEA
Certfication Instructor at Cisco
Education Manager at BIM

Studies :
Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
St Jozefscollege Aalst

Werkervaring :

Instruxion : CEO
Privately Held; 11-50 employees; E-Learning industry
May 2001 – Present (7 years 8 months)
Instruxion creates multimedia e-learning content for large international customers, including Johnson&Johnson, HP, Cisco, Sony, Alcatel, etc. Belgian customers include Telenet, KBC, Belgacom, Electrabel, etc. Instruxion also develops off-the-shelf learning content such as the revolutionary selling skills e-learning at www.mysellingskills.com, and embedded content for mobile devices.
Geert founded Instruxion in May 2001. For more info, see www.instruxion.com.

Cisco Systems : Professional Services Manager
Public Company; 10,001 or more employees; CSCO; Telecommunications industry
2000 – 2001 (1 year)
Responsible for setting up a Professional Services team and operation in Benelux (Belgium, Holland, Luxembourg).

Cisco Systems EMEA : European Education Manager
Public Company; 10,001 or more employees; CSCO; Telecommunications industry
1994 – 1999 (5 years)
Management of Cisco's EMEA Training Department. Responsible for training Cisco EMEA employees as well as customers and partners. Geert also played a major role in setting up the EMEA Training Partner Program of Cisco.

Cisco : Certfication Instructor
Public Company; 10,001 or more employees; CSCO; Telecommunications industry
December 1992 – 1994 (2 years)
Train-the-trainer courses for instructors external to Cisco. Evaluation and certification of candidate instructors. Running/teaching Cisco's Network management and Router configuration courses for internal and external audiences.

BIM : Education Manager
Privately Held; 51-200 employees; Information Technology and Services industry
1991 – 1992 (1 year)
Course development and teaching (Unix, Network Management, TCP/IP Networking). Setting-up and running BIM's Education Dept.

Wim Van Petegem

(burgerlijk elektrotechnisch ingenieur UGent 87, burgerlijk biomedisch ingenieur K.U. Leuven 93)
Hij is sinds 2002 diensthoofd van AVNet aan de K.U.Leuven.
Dit is een centraal onderwijsondersteunende dienst, die zich toelegt op audiovisuele en nieuwe educatieve technologieën voor het hoger onderwijs, met een specifieke focus op genetwerkt e-leren in internationale context en op afstandsonderwijs.

Met onderwijservaring in diverse instellingen, waaronder de Open Universiteit Nederland, en enkele hogescholen in Vlaanderen, legt hij zich toe op ondersteuning en innovatie van het hoger onderwijs door verantwoord gebruik van nieuwe (e-)media. Hij is verder betrokken bij tal van organisaties en netwerken die zich toeleggen op internationale samenwerking op het vlak van e-leren.

E-mail : eb.nevueluk.tenva|megetepnav.miw#eb.nevueluk.tenva|megetepnav.miw

Curriculum Vitae

Via facebook, maakt hij een link naar [http://www.avnet.kuleuven.be] waarop je het onderstaande CV kunt vinden :

wvp_kl.jpg

Wim Van Petegem
deeltijds hoofddocent
Contactadres :
AVNet
Kapeldreef 62 - bus 05206
BE-3001 Heverlee
tel.: +32 16 32 78 13
fax: + 32 16 32 82 70
e-mail: eb.nevueluk.tenva|megetepnav.miw#eb.nevueluk.tenva|megetepnav.miw

Onderzoekstopics :

Multimedia productie
Multimedia productie management
Multimedia asset management
Multimedia presentatie
Nieuwe educatieve technologie
Genetwerkt e-leren
Virtuele mobiliteit
Levenslang leren
Open- en afstandsleren
Kennistransfer
Wetenschapscommunicatie

Links via internet:

Onderzoeksprojecten
Onderzoeksexpertises
Onderwijsopdrachten
Functies binnen de K.U.Leuven
Biografie
Publicaties

Structuur van het artikel

Het artikel is 8 pagina’s lang. Er zijn 4 hoofdtitels en 16 tussentitels. Daar er veel tussentitels zijn, worden hieronder enkel de hoofdtitels opgesomd:

Leren met multimedia
Voorbeelden in het Vlaamse Onderwijs
Voorbeelden uit de bedrijfswereld
E-leren in de toekomst ?

Achteraan in het artikel staan de :

- referenties
- info over de auteurs

Doorheen het artikel verspreid vind je :

- figuren met uitleg
- tekstblokken met uitleg over moeilijke woorden
- Hieronder volgt een overzicht van de tekstblokken :

Tekstblok 1 Tekstblok 2
Hoofdtitel De achterliggende technologie Interactieve Digitale Televisie- ofwel iDTV
Ondertitel Videoconferentie
Ondertitel Webconferentie

Het artikel is logisch opgebouwd.
Er wordt vertrokken vanuit een algemeen beeld over e-learning.
Daarna wordt dieper ingegaan op de materie en op het einde worden voorbeelden uit het onderwijs en de bedrijfswereld gegeven.
Het artikel eindigt met vooruit te kijken en zich de vraag te stellen hoe e-learning zich in de toekomst zal ontwikkelen.

Bronnen die ik nog wil doornemen

MILE –Vlaanderen : voor studenten van K.U. Leuven
PENTALFA: voor na-en bijscholing van afgestudeerde artsen en specialisten

Organisaties betrokken bij het thema

IMEC
Stichting Roger Van Overstraeten
K VIV
TOBO
Thenapa : thematisch netwerk in aangepaste bewegingsactiviteit, dat gesteund wordt door de Europese Commissie.

Specialisten

Geert Coppens
Wim Van Petegem

Definities en moeilijke woorden

Video streaming : Streaming video is een techniek waarbij bewegend beeld via internet direct op uw computerscherm verschijnt; meestal wordt ook geluid meegestuurd. Dit gebeurt zonder dat de weergave wordt onderbroken door downloaden.
Dit videomateriaal (de 'stream') kan live zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook gaan om een eerder opgenomen film. Het uitzenden van gearchiveerd beeld- of geluidsmateriaal heet on-demand streamen.

Streaming media is de verzamelterm voor de technologie om audio en video rechtstreeks via computernetwerken(zoals het internet) te distribueren. Voorbeelden zijn live televisie en live radio via internet, webcams, maar ook Video on Demand en webvideo. Bij streaming media hoeft het mediabestand niet eerst gedownload te worden, maar kan de media vrijwel onmiddellijk afgespeeld worden. Bij streaming media is er dus ook nooit een compleet mediabestand bij de gebruiker aanwezig, hierdoor is het eenvoudiger de auteursrechten van een dergelijk bestand te handhaven.

ITIL : Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een set van best practices; de beste praktijkoplossingen. Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.
authoring tools :

Web authoring is in wezen niet meer dan een duur woord voor het maken van webpagina's. In het kader van deze ICT en onderwijs wiki is het iets meer dan dat: het gaat dan om het maken van een samenhangende reeks webpagina's bedoeld voor het geven van onderwijs.
Het is onmogelijk om hier een uitputtend en volledig overzicht te geven van alles wat er te vinden is op dit gebied. Deze pagina is bedoeld als startpunt voor de bespreking van een aantal relevante tools op dit vlak.

Webconferencing ofwel virtueel samenwerken : betreft het via het intranet of internet delen van applicaties zoals PowerPoint, Excel of andere PC applicaties om de samenwerking (Collaboration) tussen uw medewerkers te bevorderen.

Audioconferencing of telefonisch vergaderen is een goedkoop en effectief alternatief voor het reizen naar de verschillende vergaderlocaties. Bespaar op reistijd en reiskosten door audioconferencing effectief in uw organisatie in te zetten!

Asynchroon : ieder leert op eigen tempo, los van anderen die eventueel parllel dezelfde leerinhoud verwerken.

IDTV : interactieve digitale televisie Vlaanderen

Samenvatting

Wat is e-learning ? Dit is zeer rekbaar systeem
Heel beperkt : website met informatie; powerpoint presentatie die via het netwerk verspreid wordt.

Enkele kenmerken van multimedia en onderliggende technologieën die bij e-learning kunnen gebruikt worden :

1. Asynchroon/synchroon leren
asynchroon leren : ieder leert op eigen tempo, los van anderen die eventueel parallel dezelfde leerinhoud verwerken
synchroon leren : op een welbepaald tijdstip, voor een welbepaalde doelgroep over een bepaald onderwerp. Via live video, live audio, virtueel blackboard

2. Interactiviteit met leermaterialen
- de gebruiker grijpt zelf in in de leeromgeving
- de leerstof wordt aangepast aan de voorkennis, de interesse of de functie van de gebruiker
- interactieve oefeningen : van eenvoudige meerkeuzevragen ; drag-and-drop oefeningen ;
- realistische simulaties van applicaties, apparatuur, omstandigheden

3. Interactiviteit met collega-studenten en/of experts
video-en computerconferentie

4. Drager en de opslag van leerinhoud
- cd-rom of dvd
- opslag op centrale servers
- databank of archief met multimedia leermaterialen (binnen bedrijf of universiteit)

Leren met multimedia
- men houdt rekening met een sociaal-constructivistisch leerproces.
- De klemtoon wordt verlegd: van informatie geven door docenten >construeren van kennis door studenten.

1. Voordelen van e-leren
- de leerstof, medestudenten, docenten, begeleiders en experten kunnen geraadpleegd worden, onafhankelijk van tijd of plaats.
- geeft verhoogde interesse in de leerstof
- sociale ondersteuning via communicatiekanalen
2. Nadelen e-leren
bestaat nog angst voor ICT bij studenten, docenten, begeleiders
werkbelasting docenten en begeleiders verhoogd.
nood aan uitgebalanceerd leerplatform. Is financiële investering
3. Samenvatting inhoud e-learning
bij e-learning is de aard van de leerstof van ondergeschikt belang
blended learning combineert de klassikale uitleg met het praktisch gedeelte via internet
geschikt voor heel gevarieerde doelgroepen

Multimedia vraagt om een nieuwe ontwerpbenadering.
Bespreking van de 7 ontwerpprincipes.

Voorbeelden in het Vlaamse Onderwijs
- Chip chip chip Hoera voor het basisonderwijs (10-12 jaar)
- Thanapa vor fysisch gehandicapten
- Mile voor studenten
- Pentalfa voor artsen : de na- en bijscholing van afgestudeerde artsen

Voorbeelden uit de bedrijfswereld
- Telenet LearningZone
- Cisco : opleidingen voor KMO’s
- Janssen Pharmaceutica : E-mail management
- HP : Business Continuity

E-learning in de toekomst ?
In de toekomst zal de inzet van ICT verder verschuiven van de voorbereidingsfase naar de leerfase zelf.
Lessen, toetsen en oefeningen gaan meer door middel van technologie en multimedia afgeleverd worden.
Door groeiende kracht computer+bandbreedte: betere multimediaweergave >dit leidt tot vaardigheden uittesten op waarheidsgetrouwe simulaties.
Ook gsm’s, pda’s en televisies worden later ingeschakeld in het leerproces.

Context

(bespreking en details: zie Context)

Organisaties Eduwest vzw De Vlaamse Virtuele school
Deskundigen Wim Van Petegem
Juridisch Europa Programma eLearning
Statistiek N.I.S. aanvulling als onderdeel bij N.I.S.
Politiek De Bologna verklaring
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License