E-leren in de bedrijfswereld

1 Powerpoint

Het midden-en klein bedrijf speelt een belangrijke rol om van Europa de meest concurrerende kenniseconomie te maken, leren is hier heel belangrijk om aan de veranderende omstandigheden tegemoet te komen. De vraag die in het onderzoek centraal staat is welke de prikkels en de barrières dan ook zijn voor e-learning in het MKB. Wat ook opmerkelijk is is dat het aspect van informatietechnologie en communicatie een belangrijke rol speelt in het onderzoek. In de reeds bestaande onderzoeken komt naar voor dat de meer traditionele vormen van leren plaats maken voor flexibele leerarrangementen onder de vorm van bijvoorbeeld het informele leren. Het e-leren zou het leren efficiënter en effectiever maken, maar kan ook het leren op de werkplek vergemakkelijken.
De conclusie van het onderzoek is dat e-learning nuttig kan zijn voor het MBK, althans moet er vermeld worden dat dit niet voor alle bedrijven even relevant is. De voorwaarden voor succes van e-learning bestaat uit de koppeling met het dagelijkse werk en een minimaal verlies aan productiviteit.

2 Toepassingen binnen het bedrijf betreffende e-leren

- Startpeople

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License