Excel Opdrachten

1. Uitwerking van opdracht 1

1.1. Vul eerst de tabel (de aantallen) in op basis van de afzonderlijke artikels (per groep samentellen)

Maak samen een tabel over het soort bronnen dat via de artikels gevonden werd. In de tabel maak je onderscheid tussen :

Soort bronnen Aantal Procent
Boeken 24 20%
Tijdschriften 22 18%
Naslagwerk 8 7%
Websites 65 54%
Andere (folders,…) 2 2%
Totaal 121 100%

1.2. Bepaal op een correcte manier som en procenten.

1.3. Maak nu ook twee grafieken :

a. Een cirkel 3D de stukken uiteen

image001.gif

b. Een staaf van cirkel met procenten waarbij boeken en tijdschriften links staan (met de categorie “overige”) en al de rest rechts.

image002.gif

http://e-leren.wikidot.com/local--files/excel-opdrachten/grafiek.xls

top

2. Uitwerking van opdracht 2

Zie pagina literatuurlijst voor details van de gegevens.
Bij de referenties van de afzondelijke artikels (van kranten en tijdschriften) staan telkens de jaartallen vermeld.

2.1 Alle artikels gesorteerd in de tabel volgens de jaartallen :

excel%202.1

2.2 Vanuit de tabel hierboven wordt een staaf van cirkel gemaakt met procenten. In de tekening rechts staan de vier rubrieken met het laagste percentage, dit zijn : 2004, 2006, 2007 en 2009 :

excel%202.2

Klik hier voor de excelverwerking

top

3. Uitwerking van opdracht 3

Ga via de Vlaamse Regionale INDicatoren of de website van de federale overheid of een andere site op zoek naar statistieken over het bestudeerde onderwerp. Selecteer hieruit gegevens over verschillende provincies, gewesten of jaren (dus in ieder geval verschillende reeksen) en toon aan de hand van de reeksnamen aan dat je kan filteren.

http://e-leren.wikidot.com/local--files/excel-opdrachten/Map1.xls

top

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License