G
 • Game: een game is een virtueel 'spel'. Het heeft een doel dat bereikt moet worden door het overwinnen van hindernissen. Bepaalde regels moeten gevolgd worden binnen een context van de game. Een game bevat meestal een competitie-element en er kan geëxperimenteerd worden met verschillende rollen of karakters.
 • Gamebased leren: Leren door middel van een 'game'.
 • Game-flow: de volledige betrokkenheid in het spel (de game)
 • Gamegedrag: het gedrag dat verwijst naar de acties of de reacties van een voorwerp of een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de omgeving, in dit geval tot “gamen”.
 • Game-gestuurde attracties: attracties, doe-activiteiten begeleid, gestuurd door een computerspel.
 • Gamen: computerspelletjes spelen.
 • Gametechnologie: de systematische en praktische toepassing van kennis met betrekking op gamen.
 • Geschiedvervalsing (“Commerciële games zijn vaak geschiedvervalsing”): de term die wordt gebruikt om aan te duiden dat historici (of anderen) het verloop van historische gebeurtenissen opzettelijk anders beschrijven of hebben beschreven dan hoe die in de werkelijkheid zijn gebeurd.
 • Gesimuleerde museale praktijksituatie: nabootsen van hoe het eraan toegaat in een museum, hoe een tentoonstelling opgebouwd wordt.
 • Gesloten opdracht: Een gestructureerde opdracht waarin duidelijk vermeld staat wat gezocht moet worden. Vaak is hierbij slechts één aanpak mogelijk.
 • Gimmick: een truc, kunstgreep, kneep, handigheid.
 • GPS: plaatsbepalingstechnologie. Het GPS-toestel staat in verbinding met satelieten en laat de gebruiken toe zijn/haar plaats te bepalen en routes uit te stippelen en volgen.
 • GPS-wandeling: wandeling met GPS. De wandelaar moet de route volgen/vinden door gebruik te maken van de GPS.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License