H
  • High-tech-ICT: Spitstechnologie of hightech (afkorting van high technology) is een uitdrukking voor geavanceerde technologie. Hightechproducten of -diensten zijn meestal zeer geavanceerd en in zekere zin ook uitermate complex.
  • Hotspots: (wifi) een draadloos internet aansluitpunt. Leveranciers van hotspots zijn bijvoorbeeld KPN en T-mobile.
  • Hyves: een Nederlandse online community.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License