heen-en-weer

Hier kan je opmerkingen, vragen, tips, … naar anderen toe kwijt. vb. naar spellingsfouten, zinsstructuren, inhoud

Een woordenboek op die manier vind ik een goed idee Evy :)

Dat dacht ik ook maar ik moet dit nog verder uitwerken hoor, ik dacht dat heidi bezig was met een lijst bij te houden van de moeilijke woorden en zo kunnen we die daar allemaal in verwerken hé.

Linda: vraag: zou een onderwerp beperking niet wenselijk zijn? Want de brainstorm wordt lang en alles staat er nog niet op, bovendien kunnen we dan gerichter zoeken? Nu zoek je wat in het wilde weg.

Agna : da's een beetje de bedoeling van een brainstorming, niet? Zoveel mogelijk ideeën verzamelen, uit zoveel mogelijk richtingen. Daarna kunnen we schrappen en kiezen. Als we ons nu al beperken, vrees ik dat we met heel weinig overblijven.

Isabel: Heel wat informatie dat we terugvinden op het internet is TE specifiek of een pure herhaling van wat op andere sites staat. Ik denk dat het best is om inderdaad een duidelijk idee te krijgen van wat e-learning "allemaal" inhoudt om daarna aan de hand van wat we op de brainstormpagina hebben gezet een structuur te maken voor onze wiki: Wat vinden we zeer belangrijk, hoe brengen we dat naar voor…

Linda: Isabel jij zegt het beter dan ik. Maar dat bedoel ik. Ik heb hier ook nog een aantal sites waar ik van denk hm de moeite, maar er staat al zoveel op dat je op den duur de boom in het bos….
Als we nu een onderwerp afbakening maken dan moet dat al niet meer beslist worden op 5/12 want die dag zit overvol. Dus ik vrees bespreking op een wipje.
Zo zou je al kunnen verkleinen in e-learning in de bedrijfswereld of in het onderwijs.
Stel in het onderwijs wat dan lager, middelbaar, hoger?

Agna : Idd, 5 december zit nu propvol, zelfs over de middag. Wat doen we met onze wiki-afspraak? Als het college behoorlijk vroeg gedaan is, wil ik erna nog wel blijven, maar niet iedereen zal er moeten zijn, niet?
Om een idee te hebben van wat e-learning beknopt is, kan je eens kijken op de volgende site :
http://www.learn-the-e-way.be/e-learner/elearnereleerstijl.htm
Die is echt heel goed!

Linda: Agna wat bedoel je met 5/12 zit al vol over de middag? Wat staat er nog op de agenda?
Ik ben niet mee.

Linda: vraag: er is ergens een opdracht die zegt dat er per groep om de 3 weken een verslag van het groepswerk moet gemaakt worden. Dit is verbonden aan de opdrachten Sova/MAV. Is dit ook voor ons? Want ik moet wel nog MAV doen. Het is de bedoeling dat iedereen dat om de beurt doet. maar als jullie vrijstelling hebben… Wie weet het juiste antwoord?????????

Agna : Ik heb je intussen op Facebook "gesproken", een overleg is gepland door Hilde Van Rossen. Maar van een verslag heb ik niets gehoord, gelezen, gezien… Ik denk dan ook niet dat dit ICT-gebonden is, alleen SOVA/MAV-gebonden. Kan dit?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License