I
 • Ict-coördinator: Een leerkracht die volledig of gedeeltelijk vrijgesteld is van het lesgeven om ict-toepassingen in de school te begeleiden.
 • iDTV: interactieve digitale televisie Vlaanderen
 • Informeel: niet-vormelijk, niet-deftig; niet-officieel
 • Immersion: Volledig opgaan in iets (bijvoorbeeld in een spel zodat opdrachten die normaal enige reserve oproepen toch gedaan worden in de context van het spel.)
 • Informatiebron: Een verzameling gegevens.
 • Informatie- en Communicatietechnologie (ICT): is een vakgebied dat zich met informatiesystemen, telecommunicatie en computers bezighoudt. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context.
 • Inloggen: zich aanmelden als gebruiker van een netwerk: bij het inloggen moet u meestal uw naam en wachtwoord intikken.
 • Innovatief: vernieuwend
 • Instructie: Richtlijn/uitleg voor een uit te voeren handeling.
 • Integreren: In het geheel doen opgaan, tot een eenheid maken/worden.
 • Interactie: wisselwerking.
 • Interactieve documentatie: onderling samenwerkend documentatie opbouwen.
 • Interactieve spellen: onderling samenwerkend: een computerspel dat vragen stelt aan de gebruiker, waarop deze moet antwoorden of er een gedrag moet voor stellen.
 • Interface: een intermediair waarmee twee systemen met elkaar communiceren. Mens en machine kunnen (nog) niet zonder problemen met elkaar communiceren. Zo is de informatie die voor een mens begrijpelijk is (bijvoorbeeld woorden en beelden) niet hetzelfde als de informatie van bijvoorbeeld een computer (enen en nullen). Hier hebben ze een interface voor nodig. Een interface zet informatie van het ene systeem om in begrijpelijke en herkenbare informatie van een ander systeem. De keuze van het woord ‘systeem’ laat al zien dat interface niet alleen geldt voor mens-computer communicatie. Zo is er ook een interface nodig voor communicatie tussen twee computeronderdelen. Maar ook soms tussen twee mensen. Mensen die niet dezelfde taal spreken maken bijvoorbeeld gebruik van een tolk. Ook buiten de computerwereld zijn interfaces overal te vinden.
 • iPOD: Apple heeft sinds de succesvolle introductie van de iMAC al zijn consumenten producten het voorvoegsel "i" gegeven. de i staat voor zoiets als internet, indicicueel of interactief. Apple is hiernooit duidelijk over geweest. POD is engels voor "dop" als in de dop van bijvoorbeeld een walnoot of anderomhulsel voor zaden. Een iPOD is een draagbaar muziek en mediaspeler. Een iPOD is niet oplaadbaar. Apple is een Amerikaans computerbedrijf.
 • ITIL: Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode maar eerder een set van de beste praktijkoplossingen. Het is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License