L
  • Laptops: Draagbare computer.
  • Lay-out: De opmaak, hoe een ontwerp er visueel uitziet: Lettertype, illustraties, structuur, …
  • Leerdoelen: de leerdoelen geven richting aan het leren. Ze geven aan wat men op vlak van het leren wil bereiken binnen een bepaalde termijn.
  • Leeromgeving: Het geheel van maatregelen, materialen, begeledingsvormen die omstandigheden creëren waarin we kunnen leren.
  • Leerwinst: De vooruitgang die een leerling gedurende een bepaalde periode maakt.
  • Licentiekosten: Patent, verlof; vergunning(sbewijs)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License