Laatste Vergadering Items

Schrijf hier alvast alle items op waarvan je denkt dat wij ze best behandelen in de laatste vergadering.

De volgende zaken dacht ik reeds:

1 wie doet welke excel opdracht ?

excel opdracht 1 : Evy
excel opdracht 2 : Isabel Heidi
excel opdracht 3 : Jennifer

2 wie checkt of alle bronnen van de gehele wiki ook in de uitgebreide lijst staan? Staan de bronnen ook bij artikelverwerking en is dat nodig? Ieder voegt zijn eigen bronnen toe aan de uitgebreide bibliografie en zorgt ervoor dat dit alfabetisch gebeurt.

3 wie controleert de volledige wiki (of een deel) op allerlei: kleine (spellings)foutjes, werd een gelijke inhoudstafel, lay-out, … gebruikt door iedereen? Isabel

4 woordenboek: per letter alles overkopiëren op de specifieke pagina. bijvoorbeeld : op pagina A staat een kopij van alle uitleg van de woorden die met A beginnen. Heidi Isabel

5 enkele hyperlinks leggen van moeilijke woorden in teksten naar het woordenboek. Iedereen legt de hyperlinks van eigen tekst naar het woordenboek (zie wiki werktips)

6 waar plaatsen wij nu de voor-en nadelen ?
Onder Onderwijs/Algemeen een bijkomende rubriek maken ? of ergens anders ?
Ik had er enkele onder hoger onderwijs opgenomen maar denk niet daar ze daar op hun plaats staan. Misschien dat elk dan vanuit zijn opgebouwde kennis de lijst kan aanvullen?
Iedereen vult de voor- en nadelen aan op de reeds voorziene pagina

7 …

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License