Literatuurlijst

Kranten

Titel Krant Publicatiedatum
Linda 1. De web 2.0-ondernemers nemen zichtzelf veel te serieus De Tijd 19/04/2008
2. E-leren: na de kater, de nuchterheid De Tijd 25/03/2004
3. Web 2.0 in das en pak goed voor imago De Tijd 25/01/2008
4. Ook e-leertechnologie confronteert gebruiker met zichzelf De Tijd 28/08/2002
5. Web 3.0 zorgt voor machines die internet begrijpen De Tijd 12/01/2008
Evy 1. Serieus bedrijf kan niet meer om e-learning heen De Ondernemer 27/05/2008
2. Gediplomeerd door je eigen baas Dagblad Tubantia februari 2008
3. Bedrijven zien opleiding niet langer als een luxeproduct De Tijd 14/03/2004
4. Britse internetpionier Andrew Keen kant zich tegen heersende Web 2.0-hype De Morgen 11/04/2008
5. Virtueel oefenen met ongevallen en rampen De Standaard 13/12/2008
Isabel 1. Leerkrachten leren op digitaal bord schrijven De Standaard 24/01/2008
2. Vlaams computergebruik ligt achter op de rest van Europa De Morgen 01/07/2008
3. Virtuele klas volstaat niet. De Standaard 24/10/2005
4. We hebben voldoende ICT maar we gebruiken ze matig. Jobat 04/02/2009
5. Het internet verbetert constant de wereld. De Morgen 18/04/2008
Heidi 1. Associatie en onderwijs Campuskrant 04/04/2004
2. Nieuwe masters voor sociaal werkers Campuskrant 03/06/2004
3. associatie stimuleert videoconferentie Campuskrant 03/11/2005
4. Antwerpse professoren filmen eigen lessen De Standaard 08/03/2008
5. Hoger afstandsonderwijs KaHo Sint-Lieven is een succes Het Nieuwsblad 18/10/2008
Agna 1. Digitaal bezoek aan Gent in 3D De Morgen 03/11/2008
2. Redden games de muziekindustrie? De Standaard 18/11/2008
3. Belgische kunstenaars creëren virtueel museum in Montreal De Standaard 19/11/2008
4. Het gezicht van Cleopatra (computerbeelden) De Standaard 08/12/2008
5. Een game als bindmiddel De Standaard 12/12/2008
Jennifer 1. Provincie wil digitale kloof dichten gazet van Antwerpen 04/10/2007
2. Wetenschappelijk instituut pleit voor gebruik van games in klassen Het belang van Limburg 07/02/2008
3. Scholengroep Limburg Noord start onderwijs met de laptop Het belang van Limburg 25/08/2008
4. Roof eens een diamant (en leer iets bij) Standaard Online 27/10/2008
5. Elk kind in ziekenhuis heeft laptop Standaard Online 28/06/2008

Campuskrant: Campuskrant is het maandelijkse tijdschrift van de K.U.Leuven voor personeelsleden, studenten en oud-studenten (oplage ongeveer 35.000). Campuskrant brengt onder meer nieuws over wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, personeelszaken en beleidskwesties, en interviews met personeelsleden, studenten en oud-studenten.

top

Tijdschriften

Tijdschrift Bronvermelding
Linda Pedagogisch tijdschrift DE CRAEMER J. De computer en zijn meester, In: Pedagogisch tijdschrift, jg 27, 2002, nr 2/3, p 87-104
LAMBEIR B. Cyberspace: Andere tijden en andere ruimtes voor opvoeding en onderwijs, In: Pedagogisch tijdschrift, jg 27, 2002, nr 2/3, p 81-86
Evy Didaktief DE BOER S. Weten waar je goede ict-toepassingen haalt, In: Didaktief, jg. 35, nr 5, 2005, p 36-37.
VAN DER NEUT I. & WARTENBERGH-CRAS F. Computer scoort goed, In: Didaktief, jg 35, 2005, nr 7, p 38-39.
Isabel Computers op school DROMMENS D. Ict breekt niet echt door in het so, In: Computers op school, jg 18, 2006, nr 7, p 20-21.
KLYNEN K. Leerkrachten en leerlingen moeten zelfredzaam worden in de digitale wereld, In: Computers op school, jg. 19, 2007, nr 5, p 8-9.
Heidi Ingenieursblad FORTE S. Hoger onderwijs omarmt elektronisch leren, In: Het ingenieursblad, jg 72 (2003), nr 5, p 34-39
COPPENS G., VAN PETEGEM W. E-leren: een koud kunstje met interactieve multi-media? In:Het ingenieursblad, jg 74 (2005) nr 5, p 22-31
Agna Eos DUPONT P. Save our brains. Breintrainers voor de Xbox of Nintendo : wetenschap of pseudowetenschap?, In: Eos, jg 25, 2008, nr 1, p 39-41.
VAN BRABANDER F. Interactieve televisie stimuleert conversatie, In: Eos, jg 24, 2007, nr 12, p 92-93.
Jennifer Persoon en gemeenschap DE CORTE G. & YDE P. De leraar als digitale duizendpoot., In: Persoon en gemeenschap, jg. 53 (2000), nr 5, p 371-380
D'HAESE I. Leraren en docenten: web als leeromgeving, In: Persoon en gemeenschap, jg. 59, 2006-2007, nr 1/2, p 39-46

Eindwerken/stageverslagen

Bronvermelding
Agna VERMEULEN Y. Ontdek het museum : interactieve rondleiding aan kinderen met een licht mentale handicap, eindwerk / stageverslag, 2007. (Centrale bib Kortrijk, MA/SCW 2007/84)
Evy HUYSMAN M.Een website maken met kinderen, eindwerk/stageverslag, 2002. (Centrale Bib Tielt, OLO 2002/15)
HOSTE L., TJOENS E. ICT in het basisonderwijs: werken met het programma Hot Potatoes en een klaswebsite maken met het vierde leerjaar, eindwerk/stageverslag, 2006. (Centrale bib Tielt, 2006/35)
Linda WUYTS P. E-learning & Virtual Reality. C.V.O. - HI Kempen, eindwerk, Geel, 2004.
Jennifer LEMAHIEU H., OPSOMER T. (promotor) ICT in het basisonderwijs, eindwerk/stageverslag, Torhout, 2004 (KATHO campus Torhout 1e verdieping) - 50 p.
Isabel VANDROMME V. ICT in het basisonderwijs integreren kan je leren, eindwerk/stageverslag, Tielt, 2006. (Katho bib Tielt, 2006/36)
VANDEN HAUTE M. HOE ICT INTEGREREN IN DE KLEUTERKLAS?, eindwerk/stageverslag, 2006. (Centrale bib Tielt, 2006/25)
Heidi DE VREESE V. ICT in het basisonderwijs: digitaal onderwijs in de lift, eindwerk/stageverslag, Torhout, 2006. (Katho bib Tielt, 2006/32)

top

Monografieën

Titel
Linda 1.
2.
3.
4.
5.
Evy 1. SMITS, M.H.S.B., STIJNEN, P.J.J., DE BIE, M.D., e.a. De E3 begeleider: effectief, enthousiast, elektronisch: ervaringen uit de praktijk van het hoger onderwijs, Wolters Noordhoff, Groningen, 2006
2. JOCHEMS, W.M.G., VAN MERRIENBOER, J.J.G., KOPER, E.J.R., e.a. Een geïntegreerde benadering van e-learning, Wolters Noordhoff, Groningen, 2004.
3. DUDENEY, G., HOCKLY, N.How to…. teach englisch with technology, Pearson Longman, Harlow, 2007.
4. VAN GELOVEN, M., SMULDERS, P. & DE VRIES, M. Meerwaarde van e-learning in de praktijk: student, docent en manager aan het woord, Wolters Noordhoff, Groningen, 2006.
5. D'HAESE, I.Digitaal leren: ritsen tussen didactiek & ICT, VLHORA, Leuven, 2003
Isabel 1. D'HAENENS L., KOKHUIS M. & VAN SUMMEREN C.Kijken of surfen? Mediagebruik van kinderen en adolescenten, Acco, Leuven/Leusden, 2001.
2. PATTJE L.Digitaal onderwijs is anders, Garant, Antwerpen/Appeldoorn, 2005.
3. VALCKE M.Mag ik op de computer? Computers en het internet in de opvoeding, Lannoo, Tielt, 2001.
4. VAN DE POELE L.Computers om te leren : de verspreiding en het gebruik van nieuwe media in het onderwijs, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1999.
5. DE CRAEMER J., MESDOM F., MORTIER L.ICT: Een paswoord tot de kennismaatschappij, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Departement Onderwijs, Brussel, 2001.
Heidi 1. VAN SEVENANT A. Met water schrijven. De filosofie in het computertijdperk, Hadewijck Antwerpen/Baarn, 1997
2. MOONEN J & GASTKEMPER F. Computergestuurd onderwijs, Het Spectrum, Antwerpen, 1983
3. DERYCKE A, ADRIAENSSEN A & DEHAENE F. Blended learning binnen de lerarenopleiding in het volwassenonderwijs: een praktijkvoorbeeld, deeltitel losbladig werk: Begeleid zelfstandig leren, Wolters Plantyn, Mechelen, afl. 17, 2007.
4. ELEN J. Technologie voor en van het onderwijs, Acco, Leuven/Leusden, 2000
5. VLAAMSE ONDERWIJSRAAD-RAAD VOLWASSENENONDERWIJS. Elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs. Een verkenning, Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2006.
Agna 1. DE PAUW E., PLEYSIER S., VAN LOOY J. Jongeren en gaming : over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen, Acco, Leuven/Voorburg, 2008.
2. DROSTE J. & RIKHOF - VAN EIJCK M. E-learning en onderwijsvernieuwing, Cinop, Den Bosch, 2002.
3. JOHNSON S. Alle slechte dingen zijn goed voor je : waarom populaire cultuur ons slimmer maakt, Meulenhoff, Amsterdam, 2007.
4. PAUWELS L. De verbeelde samenleving : camera, kennisverwerving en communicatie, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1996.
Jennifer 1. BAARS, G., WIELAND A. & VAN DE VEN, M. //Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs // Lemma, Den Haag, 2006. - 188 p.
2. AWOUTERS, V., SCHUER, J. //Digitale didactiek: de elektronische leeromgeving als krachtig hulpmiddel bij competentieleren // De Boeck, 2005. - 166 p.
3. VAN PETEGEM P., DI PERNA J. e.a. //Didactiek van het open leercentrum : begeleid zelfstandig leren implementeren // Wolters Plantyn, Mechelen, 2006. - 190 p. - (Begeleid zelfstandig leren; Aflevering 14).
4. ELEN, J. LAGA E. //Muizen in het auditorium : ICT in het hoger onderwijs // Garant, Leuven, 2002. - 216 p.
5. DELEU A., WANTE D. // Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving : basisdidactiek voor de leraar lager onderwijs // Plantyn, Mechelen, 2008. - 246 p.

top

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License