M
  • Macroniveau: In het onderwijs betreft het de relaties van de school met instanties buiten de school: organisaties, beleidsorganen, visieontwikkelaars, innovatiedeskundigen, …
  • MKB: is een in Nederland gebruikte afkorting voor Midden- en Kleinbedrijf. De term in Vlaanderen voor MKB is KMO (Kleine of Middelgrote Onderneming). Met MKB bedoelt men in het algemeen ondernemingen tot 250 werknemers.
  • Mediascape: een verzameling van locatiegebonden beelden, teksten en geluiden die als een ‘laag’ over de echte wereld komen te liggen.
  • Microniveau: Op het niveau van het lesgeven en begeleiden van individuele leerprocessen met aandacht voor de leerkracht, de lerende, de context en de leeractiviteiten.
  • M-learning: mobiel leren. Leren door middel van mobiele apparaten zoals GPS, mobiele telefoon, laptop, PDA, smartphones…
  • Mobiel apparaat: een apparaat dat draagbaar en verplaatsbaar is.
  • MP3: Afkorting voor MPEG-layer 3. MPEG = afkorting van: motion pictures group. Het is een manier om geluid te comprimeren en is dus een broncodering techniek. Veel gebruikte afkorting is dus MP3
  • Multimediale virtuositeit : Multimedia : voor computertoepassingen waarin verschillende media worden gebruikt. In deze context zijn media geluid (bijv. muziek in een mp3- of MIDI-bestandsformaat), stilstaand (bijv. foto's) en bewegend (bijv. animaties of video) beeld, andere informatie (bijv. tekst), alsook invoermedia als toetsenbord, aanraakscherm, joystick, MIDI-klavier enz..Virtuositeit: uitmuntendheid, uitzonderlijkheid
  • Museale interactiespellen : interactiespellen (zie interactieve spellen) in een museum.
  • My space:is een online community waar je in contact kunt komen met vrienden een tegenhanger van facebook.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License