N
  • Navigeren: De kunst om te komen daar waar je wil door het uitstippelen/volgen van een (geplande) route. Hierbij is het belangrijk zowel je eigen positie als het doel te kennen.
  • Navigatiemiddelen: middelen om te navigeren. Bijvoorbeeld een kompas, GPS.
  • Nickname: zelf gekozen bijnaam. AAngenomen naam waaronder men zich bekend maakt in bijvoorbeeld chatrooms of forums
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License