O
  • Open opdracht: Een ongestructureerde opdracht waarbij er meerdere mogelijkheden zijn voor aanpak en eindresultaat. Vaak een vage opdracht waarmee men alle kanten uitkan. Het biedt de kans om een eigen methode aan te wenden.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License