Organisaties

1 SURFnet1

HERSTELLINGSKRITIEK
De overkoepelende organisatie waartoe SURF net behoort is de SURF-organisatie. Samen met SURFfoundation en SURFdiensten vormt SURFnet binnen de SURF-organisatie een uitgebreid netwerk waarbinnen scholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen nauw kunnen samenwerken aan innovatieve ICT-voorzieningen.
De webpagina bevat origineel materiaal zoals het jaarverslag. Je vindt er uitgebreide gegevens over hun opzet, doelstellingen, werknemers, gebruikers en zo meer. De informatie is niet gemanipuleerd of aangepast.

OORSPRONGSKRITIEK
De informatie is controleerbaar en betrouwbaar. Je kan doorklikken naar het jaarverslag, naar verbonden instellingen. Je vindt er e-mailadressen van werknemers en verantwoordelijken. Je vindt er ook het volledig adres met routebeschrijving van de vestiging inclusief telefoonnummer, fax en e-mailadres.
De pagina is gemaakt door de redactionele dienst van SURFnet, en er is dus redactionele controle. Er wordt veelvuldig verwezen naar bronnen en relevante websites via linken binnen de tekst. SURFnet geeft nieuwsbrieven uit, organiseert bijeenkomsten en biedt verscheidene publicaties aan op de websites. Jaarverslagen, flyers, resultaten van gebruikersonderzoek enz.

INTERPRETATIEKRITIEK
Omdat er op SURFnet geen volledige teksten te vinden zijn en SURFnet niet werkt met één auteur heb ik een willekeurige tekst genomen om te bespreken.
In de gekozen tekst (Toekomstscenario 2020) geeft de auteur van SURFfoundation een inleiding op verschillende toekomstscenario’s voor 2020.
De auteur stelt de informatie goed voor. Er wordt geen standpunt ingenomen daar het gaat om een voorstelling van een project. De tekst is dus beschrijvend en samenvattend. Er worden vooral feiten naar voorgebracht al zit er hier en daar stukje mening in. Bijvoorbeeld in de zin: ‘Toekomstmuziek? Nee, in 2020 de dagelijkse praktijk’ Vermits de auteur onmogelijk kan weten hoe de wereld er in 2020 zal uitzien is dit een mening en geen feit.

BEVOEGDHEIDSKRITIEK
De auteurs van SURFnet zijn medewerkers in dienst van de SURForganisatie. Zij zijn deskundigen inzake ICT en/of onderwijs en kunnen dus met inzicht en voorkennis rapporteren.

RECHTZINNIGHEIDSKRITIEK
De webpagina van SURFnet is heel degelijk en uitgebreid. Alle gegevens die de lezer of gebruiker zou kunnen nodig hebben zijn aanwezig.

top

2 Kennisnet2

Kennisnet is een organisatie die de integratie van ict in het onderwijs ondersteunt. De stichting werd voor en door onderwijsorganisaties opgebouwd. Het biedt hulpmiddelen aan bij het kiezen van ict-producten en levert educatieve diensten en producten om het leren te vernieuwen.

HERSTELLINGSKRITIEK
De site bevat enerzijds eigen publicaties en verwijst anderzijds ook met tal van linken rechtstreeks naar relevante andere bronnen. De aangeboden info is niet gemanipuleerd of aangepast.

OORSPRONGSKRITIEK
De site biedt duidelijke informatie over de wie de werknemers achter “Kennisnet” zijn. De leden van de Raad van Toezicht en de Programmaraad worden met naam en functie vernoemd. Onderaan de brochures staan alle contactgegevens die tevens te vinden zijn bij “contact”. Bij “Over ons”, staat een rubriek “regels”. Daarin wordt aandacht besteed aan de afkomst en het gebruik van bronnen van derden. Bij externe bronnen verwijst Kennisnet telkens naar de plaats en auteur van oorsprong. Er staat vermeld dat ze het belangrijk vinden alles op een legale manier te verschaffen en het respect voor eigendomsrecht ook van de bezoeker te verwachten.

INTERPRETATIEKRITIEK
Kennisnet hecht, in functie van de praktijk, veel belang aan resultaten van onderzoeken (feiten). Toch steekt de organisatie niet onder stoelen of banken dat ze het gebruik van ict in het onderwijs promoot. Hier en daar wordt een kritiek weerlegd. Een eigen mening tracht de organisatie echter ook te funderen met een deskundig bewijsmateriaal (zie o.a. “Veiligheid – een gevoel?”).

BEVOEGDHEIDSKRITIEK
Iedere werknemer bij Kennisnet getuigt van bekwaamheid. In de rubriek vacatures zie je o.a. de voorwaarden om je als sollicitant aan te bieden. Daarin wordt duidelijk dat ze professionals verkiezen die een opleiding in het vak ict en/of onderwijs voltooiden. Het is een dynamische stichting die de volgende woorden centraal stelt: ervaring, competentie, enthousiasme, zelfstandigheid, kwaliteit, motivatie, een gezonde dosis idealisme en creativiteit.

RECHTZINNIGHEIDSKRITIEK
Het is moeilijk te achterhalen of de teksten correct zijn of niet. Toch wordt er voldoende verwezen naar relevante onderzoeken en bronnen. Het is vanzelfsprekend dat Kennisnet de persberichten en andere producten waarschijnlijk bewust selecteert om hun motto kracht bij te zetten.

top

3 ARCHIE Europe3

Op de website van Departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie ontdekte ik een artikel genaamd : Mobiele museumgids voor interactief groepsbezoek. Het beschreef een onderzoeksproject van de universiteit Hasselt. Via dit artikel kwam ik terecht bij de site van Archie.

HERSTELLINGSKRITIEK
Archie Europe profileert zich als een organisatie die zich specialiseert in probleemoplossingen voor PC, internet, relatiebeheer, marketing en management.
Hun site bevat honderden links naar klanten, producten, specifieke oplossingen en organisaties. Alle links schakelen zonder omwegen door naar het beoogde doel en bevatten de nodige informatie die je zoekt.

OORSPRONGSKRITIEK
Alle gegevens zijn controleerbaar via links naar de desbetreffende websites, er is een gedetailleerde routebeschrijving naar het hoofdkantoor in Nederland, er is een telefoon- en faxnummer en mailadres ter beschikking. Hun maandelijks “Archie news” kan je gratis verkrijgen in je mailbox door je simpelweg aan te melden. De algemene voorwaarden zijn als document downloadbaar van de site.
Je kan ook partner worden of je vacature online versturen, andere partners worden vermeld met naam en link naar eigen website. Er is een archief te bekijken met vroegere realisaties.

INTERPRETATIEKRITIEK
De site is zakelijk en afstandelijk opgemaakt en lijkt dus vooral feiten te bevatten. Hier en daar is echter promotietaal te ontdekken, de site wil zichzelf duidelijk verkopen aan nieuwe potentiële klanten.
Verwezenlijkingen worden goed in de verf gezet, eventuele onvolmaaktheden, nog niet ontdekte terreinen, worden nergens vernoemd.
Nieuwsberichten worden gemeld met datum, maar niet overal met plaats van artikel (krant, tijdschrift, televisie) of auteur.

BEVOEGDHEIDSKRITIEK
Nergens op de site zijn namen te vinden van verantwoordelijken. Archie komt naar voren als een organisatie, die het geheel aan verantwoordelijkheid en besturing draagt. Als ergens iets verkeerdelijk geschreven of gelinkt staat, dan kan je niet bij iemand persoonlijk terecht, enkel een mail sturen met vragen of bedenkingen op een vooraf opgemaakt model.

RECHTZINNIGHEIDSKRITIEK
Moeilijk te controleren of de teksten correct zijn of niet. Maar alle links sturen je wél naar de vooraf beschreven plaatsen en geven meer uitleg over de opgezochte info. Hier is wellicht door een heel team onderzoekers, technici en deskundigen aan gewerkt.

Contact
Archie Europe bv
Gorslaan 10
1441 RG Purmerend
T +31 (0) 299 - 411 800
F +31 (0) 299 - 411 888
ln.eihcra|eihcra#ln.eihcra|eihcra
www.archie.nl

top

4 Eduwest4

www.eduwest.be

EduWEST.be vzw
Dé Vlaamse Virtuele School
Korte Meersstraat 6
8900 Ieper
tel: 057 21 45 17
fax: 057 21 29 35
eb.tsewude|ofni#eb.tsewude|ofni

De provincie West-Vlaanderen, het Iepers technologiebedrijf Advanced Projects and Products en het CVO Westhoek - Westkust richtten op 16 december 1999 de vzw EduWEST.be officieel op. Aan deze oprichting ging al een heel traject vooraf, met name de projecten Teleducatie (kaderend binnen het ruimer initiatief Tele-Westhoek) en Open Hoger Onderwijs.
Eduwest is momenteel een vzw, met reeds 8 jaar ervaring in e-learning, begeleidt onderwijsorganisaties bij de implementatie en integratie van e-learning projecten.
De organisatie biedt ook cursussen aan in open aanbod, in samenwerking met hun partners.

Haar partners :

Centra voor Volwassenonderwijs: 8
o.a. Hitek, St.-Paulus, centrum voor Volwassenonderwijs Waregem-Avelgem-Tielt

Hoger Onderwijs : 3
o.a. Katho Zuid-West-Vl.

Basis- en Secundair Onderwijs :
Naar scholen toe worden de gratis modules 'Interactief Verkeren' aangeboden, waarin op speelse wijze verkeerseducatie in de klas wordt aangeboden.
Naar directieleden, leerkrachten, pedagogische begeleiders wordt de gratis cursus ‘probleemgedrag op school’ aangeboden.

De organisatie wordt gesubsidieerd door de Provincie West-Vlaanderen.
Ze is lid van de beroepsvereniging BE-ODL.

HERSTELLINGSKRITIEK
De site heeft een standaardopmaak over de volledige site.
Er zijn ongeveer 10 sites die verwijzen naar de website.

OORSPRONGSKRITIEK
De naam Eduwest werd officieel geregistreerd op 11 februari 200. De laatste wijziging vond plaats op 17 januari 2007.
De contactpersoon behoort tot de licentienemende organisatie Advanced Projects & Products NV, Kortrijk.
De technische contacpersoon is Hostmaster , Medialaan 50, 1800 Vilvoorde (zib.telracs|retsamtsoh#zib.telracs|retsamtsoh)

INTERPRETATIEKRITIEK
De organisatie vermeldt duidelijk alle voor- en nadelen van e-learning zowel voor de gebruiker/leerling als voor de inrichtende organisatie.
De stijl van de website is objectief en zakelijk, met een heldere uitsplitsing van de thema’s: wat is e-learning, het aanbod, de partners, de projecten. De website is voorzien van een inlogcode, die kan aangevraagd worden.

De site is voorzien van links naar alle organisaties waarnaar wordt verwezen of samengewerkt zodat de informatie gemakkelijk kan geverifieerd worden.

BEVOEGDHEIDSKRITIEK
Aangezien de website niet werd aangemaakt door een privé-persoon maar door een vzw, gebruikt ze geen persoonlijke stijl. De auteur staat niet vermeld.

top

5 Het Expertisecentrum ICT in het Onderwijs van het IVLOS (Universiteit Utrecht)5

Het Expertisecentrum ICT in het Onderwijs van het IVLOS (Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden) (Universiteit Utrecht) was één van de partners in het driejarig onderzoekproject ICTVET, waarin is gekeken hoe ICT kan worden ingezet om het leren binnen het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen.

HERSTELLINGSKRITIEK
Het IVLOS draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Het is een universitair instituut waarbij de kracht ligt in de bundeling van theoretische know how, empirisch onderzoek en praktijkgericht denken over de sturing en ondersteuning van het leren. De site maakt verwijzingen naar het origineel bronnenmateriaal zoals het jaarverslag, publicaties, online tijdschriften, enz… Informatie zoals de missie, contact- en emailadressen, organogram, etc… is ook terug te vinden op deze pagina. De informatie is niet gemanipuleerd of aangepast.

OORSPRONGSKRITIEK
De bronneninformatie is duidelijk vermeld en men kan verwijzingen (links) vinden naar websites en emailadressen, dit maakt de informatie direct controleerbaar. Er is een contact pagina waar vermeld wordt wie de directeur en coördinator zijn, informatie betreffende het secretariaat, postadres, bezoekadres en routebeschrijving. Het IVLOS geeft nieuwsbrieven, brochures en jaarverslagen uit.

INTERPRETATIEKRITIEK
Deze site beschrijft oa. de missie, speerpunten, activiteiten en diensten, enz… op een objectieve en zakelijke manier. Er wordt geen standpunt ingenomen door de auteurs, ze werken louter beschrijvend. Projecten worden duidelijk omschreven onder meer met materiaal ter illustratie zoals filmpjes, powerpoints,…
Nieuwsberichten worden gemeld met datum, auteur en functie en staan vermeld op een duidelijke plaats op de site (bij nieuws/agenda).

BEVOEGDHEIDSKRITIEK
Het IVLOS komt naar voor als een organisatie en de publicaties worden gedaan vanuit deze optiek en niet door één enkel auteur.
Wat betreft vragen in verband met de coördinatie van de website van de Universiteit Utrecht: organisatie, naam, telefoon en emailadres zijn duidelijk vermeld.
Vragen over de website zelf kunnen gestuurd worden naar de webmaster via email.

RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK
Of de organisatie informatie achterhoudt of bewust niet belicht is moeilijk te achterhalen. De website is echter heel uitgebreid en met voldoende verwijzingen naar bronnen ed. De bezoekers van deze website kunnen voldoende informatie kunnen terugvinden op een gestructureerde manier.

top

6. IBBT6

IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie) is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse overheid innovatie binnen ICT stimuleert. Het IBBT-team biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en brengt daarvoor uiteenlopende bedrijven, overheden en non-profit-organisatie samen rond onderzoeksprojecten. Bij elk van die projecten komen zowel technische als niet-technische aspecten aan bod.

Missie van IBBT
Door multidisciplinair onderzoek leidt IBBT mensen op tot hoogcompetente specialisten in verschillende aspecten van breedbandtechnologie. IBBT verricht dit multidisciplinair onderzoek voor het Vlaamse bedrijfsleven en de Vlaamse overheid. Dat omvat alle technologische, juridische en sociale dimensies van de ontwikkeling en de uitbatin van breedbanddiensten.

De Vlaamse regering investeert in multidisciplinair breedbandonderzoek. Het doel: van Vlaanderen een toonaangevende en internationaal erkende speler maken in de toekomstige informatiemaatschappij.

Team
Het team van IBBT bestaat momenteel uit 27 medewerkers. Ze bieden operationele ondersteuning op vlak van projectmanagement, HR, ICT, marketing en communicatie, juridische en financiële zaken, media,…

Onderzoeksgroepen
Er zijn verschillende onderzoeksgroepen oa:
• IMEC NES (Nomadic Embedded Systems) wil international uitblinken in wetenschappelijk fundamenteel onderzoek dat de industriële noden drie tot tien jaar voorafgaat.
• KU Leuven COSIC is een onderdeel van het departement elektrotechniek van de K.U. Leuven.
• UGent IBCN is de onderzoeksgroep die deel uitmaakt van de vakgroep informatietechnologie van de universiteit Gent.
• Enz…

Voor welk onderzoek kunt u bij IBBT terecht?
IBBT ondersteunt multidisciplinair onderzoek naar vernieuwende ICT-diensten en toepassingen binnen vijf onderzoeksdomeinen: ehealth, nieuwe Media, Mobiliteit, Ondersteunende technologieën en eGovernment. Zo was IBBT de voorbije jaren betrokken bij projecten rond thuiszorg op afstand, mobiele televisie, draadloze ondersteuningsystemen voor brandweerdiensten,…

http://www.ibbt.be

top

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License