R
  • Randvoorwaarden: Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn vooraleer men aan het eigenlijke project/werk kan beginnen.
  • Return on investment: Geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de R.O.I. een negatief getal. Een alternatieve omschrijving is Rate of Return. (Ook komen de afkortingen R.O.I. en ROI voor. R.O.I. is volgens de spellingregels (2005) juist als men uitspreekt: "return on investment"; bij ROI hoort de uitspraak "er-oo-ie".)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License