Statistisch

1 Het jaarverslag van de VDAB

Cijfermateriaal omtrent e-leren (webleren, afstandsleren) vinden we o.a. bij in het jaarverslag van de VDAB. Je kan er het aantal werknemers vinden die zich via webleren of afstandsleren hebben bijgeschoold.

2 Studiedienst van de Vlaamse Regering

1. Via [http://aps.vlaanderen.be] kom je terecht bij een hoop gegevens aangaande de digitale kloof. Evenals het percentage mensen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten om kranten, tijdschriften, e-banking enzomeer te raadplegen.

2. Percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten i.k.v. een opleiding i.k.v. tewerkstellingskansen naar demografisch kenmerk:
[http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/3175.htm]

3. http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/publicaties/Publicaties/webpublicaties/2009-01-29-ict-vlaanderen.pdf

Bestudeerd e-learning (2005-2006) :
- e-learning: training & educatie
- e-learning in kader van naschoolse cursussen
- e-learning in kader van tewerkstellingskansen

3 Studiedienst van de Vlaamse Regering (nieuw)

Deze site is de vernieuwde site, de vroegere site was http://aps.vlaanderen.be en wordt niet meer bijgewerkt.

Als je op [www4.vlaanderen.be] ‘ICT’ ingeeft als zoekterm vind je eveneens een hoop cijfergegevens. Je vindt er gegevens over het e-government, e-vaardigheden van de Europese burgers, het algemeen gebruik van computers en internet, online verkopen en kopen van bedrijven en nog meer.

Bijvoorbeeld: e-learning: percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten i.k.v. een opleiding i.k.v. tewerkstellingskansen.

4 Nationaal Instituut voor de Statisiek (NIS)

1. ICT Statistiek bij individuen

Ook via deze link vind je heel wat statistieken over computer –en internetvaardigheden/ gebruik, …:[http://www.statbel.fgov.be/downloads/ict_in_2007_nl.pdf]

- niveau van internetvaardigheid
- internetvaardigheden
- niveau van computervaardigheden
- computervaardigheden
- redenen om geen computercursus te volgen
- laatst gevolgde computercursus
- …

2. Statistieken over de informatie- en communicatietechnologie (ICT), een enquête bij de Belgische bevolking vinden we terug op de site:
[http://statbel.fgov.be/pub/d7/p760y2007_nl.pdf]

doelgroep : Belgen tussen 16 en 74 jaar gedurende de laatste 3 maanden (2007)

- Percentage die het internet hebben gebruikt voor vorming en onderwijs.
- Percentage die het internet hebben gebruikt om berichten uit te wisselen over de inhoud van de les.
- Percentage die het internet hebben gebruikt om lesmateriaal te downloaden.
- Percentage die het internet hebben gebruikt om opzoekingswerk te doen voor cursus of les.
- Percentage die het internet hebben gebruikt om online cursus te volgen.
- Overzicht aan activiteiten uitgevoerd op internet.

Een op de vijf Belgen die het internet gebruikte, volgde les (een cursus over om het even welk onderwerp), in de eerste plaats jongeren en laagopgeleiden.

3. Enquête naar de arbeidskrachten - levenslang leren
Na het verlaten van de school leert vier op de tien Belgen nog bij. Deze statistiek vond ik terug op [ http://statbel.fgov.be/press/pr080_nl.asp]

5 Eurostat (Europees Instituut voor Statistiek)

Eurostat is het bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen, opgericht in 1953. Hierop kon ik een statistiek terugvinden met betrekking tot het gebruik van e-leren in ondernemingen:

Percentage of enterprises using e-learning applications for training and education of employees

[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=ISOC_PI_E3]

top

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License