T
  • Technologie: de systematische en praktische toepassing van kennis.
  • Transfer: overzetten (van gegevens)
  • Trial and error: Een manier om iets bij te leren of om een oplossing te vinden. De term probeerhandeling en de uitdrukking leren met vallen en opstaan drukken ongeveer hetzelfde uit.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License