Tijdschriften

Relevante artikels uit tijdschriften

E-leren binnen het onderwijs

BAARS G., DEINUM J.G., MEIJERINK L. & WIELAND A, Digit@le Did@ctiek : Ideeën van docenten voor elektronische educatie, Rotterdam/Delft/Groningen, 1OECR, EduTec, RUG.
DE BOER S. Weten waar je goede ict-toepassingen haalt, In: Didaktief, jg. 35, nr 5, 2005, p 36-37.

DE CORTE G. & YDE P. De leraar als digitale duizendpoot., In: Persoon en gemeenschap, jg. 53, nr 5, p 371-380.

DE CRAEMER J. De computer en zijn meester, In: Pedagogisch tijdschrift, jg 27, 2002, nr 2/3, p 87-104.

DE HAAN J., DUIMEL M., HUYSMANS F. Goochelen met Google, kennis en de nieuwe media, In: Ons Erfdeel, jg 49, nr 5, p 643-650.

D'HAESE I. Leraren en docenten: web als leeromgeving, In: Persoon en gemeenschap, jg. 59, 2006-2007, nr 1/2, p 39-46.

DROMMENS D. Ict breekt niet echt door in het so, In: Computers op school, jg 18, 2006, nr 7, p 20-21.

KASKENS J. & PUTMAN W. Werken met de computer in de onderbouw, In: Jeugd in school en wereld, jg. 88, 2004, nr 5, p 6-12.

KLYNEN K. Leerkrachten en leerlingen moeten zelfredzaam worden in de digitale wereld, In: Computers op school, jg. 19, 2007, nr 5, p 8-9.

SCHEUR J. Een blik op de evolutie van e-leren in Vlaanderen, In: Impuls voor onderwijsbegeleiding, jg 37, 2006-2007, nr 3, p 132-133.

VAN ECK E. & VOLMAN M. Digitale kloof is best te overbruggen In: Didaktief en school, jg. 33, 2003, nr 3, p 20-22.

VAN DER NEUT I. & WARTENBERGH-CRAS F. Computer scoort goed, In: Didaktief, jg 35, 2005, nr 7, p 38-39.

E-leren en cultuur
DUPONT P. Save our brains. Breintrainers voor de Xbox of Nintendo : wetenschap of pseudowetenschap?, In : Eos, jg 25, 2008, nr 1, p 39-41.

LAMBEIR B. Cyberspace: Andere tijden en andere ruimtes voor opvoeding en onderwijs, In: Pedagogisch tijdschrift, jg 27, 2002, nr 2/3, p 81-86.

NAEYE S. The media is the method : media-educatie voor kinderen tot 12 jaar, In : Boekman Cahier, jg 13, 2001, nr 49, p 300-309 (Centrale bib Kortrijk, Afd. tijdschriften Sociaal-Agogisch Werk)

PAS G. Een brug tussen kunst en publiek : educatieve begeleiding in een museum van hedendaagse kunst, In : Cultuur in beweging, jg 24, 2007,nr 1, p 10-15 (Centrale bib Kortrijk, Afd. tijdschriften Sociaal-Agogisch Werk)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License