Uitgebreide Bibliografie

Uitgebreide bibliografie:

ADMIRAAL W., http://www.ilo.uva.nl/homepages/wilfried/publications.htm, geraadpleegd op 29 januari 2009

ARCHIE, http://www.archie.nl

(The) ART OF MANAGEMENT: http://123management.nl/0/051_informatie/a510-informatie-30-informatieperspectief-gevolgen-webtijdperk-informatiewerkers.html

AWOUTERS, V. & SCHUER, J. Digitale didactiek: de elektronische leeromgeving als krachtig hulpmiddel bij competentieleren, De Boeck, 2005, 166p

BAARS,G., WIELAND, A. & VANDEVEN, M., Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs, Lemma, Den Haag, 2006, 188 p.

BARTELEN J., COOMANS N. Auditieve verwerkingsproblemen, Rotterdam, http://avp.jvdf.nl/?page=40_50, 2007.

Big Smart Brother verovert de school, in: Klasse, jrg 163 (2006), p38-39

BRANT M. Log on and learn. in: Education, jg. 2003 nr. 34, p 52-57.

BUUNK P. Cyberwijs: Onderwijs, ict, toekomst, Klement, Kampen, 2002.

COPPENS G., VAN PETEGEM W. E-leren: een koud kunstje met interactieve media ? In: Het Ingenieursblad, jg 74 nr 5, 2005.

CREATIVE LEARNING LAB, Amsterdam, http://www.creativelearninglab.org/, 2009.

DAMHUIS R., DROOP M., SEGERS E. Webquests bieden houvast bij het zoeken naar informatie op internet, In: Vonk, jg 36, nr 2, 2006.

DE BOER S. Weten waar je goede ict-toepassingen haalt, In: Didaktief, jg. 35, nr 5, 2005, p 36-37.

DEBROUWERE S., De hoop en frustraties van Martin Valcke, http://www.schamper.ugent.be/459/hoop-frustraties-van-martin-valcke, 2007.

DECALUWE C., http://www.carldecaluwe.be/030parlement/2004-2009/0305cjsm/tu/20080702.html, bezocht op 12 januari 2009

DE CORTE G. & YDE P. De leraar als digitale duizendpoot., In: Persoon en gemeenschap, jg. 53, nr 5, p 371-380.

DE CRAEMER J. De computer en zijn meester, In: Pedagogisch tijdschrift, jg 27, 2002, nr 2/3, p 87-104.

DE HAAN J., DUIMEL M., HUYSMANS F. Goochelen met Google, kennis en de nieuwe media, In: Ons Erfdeel, jg 49, nr 5, p 643-650.

DE MEYER P. Hopelijk slaag ik voor mijn tweede zit. In: Gazet van Antwerpen, 6 augustus 2008.

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA - VLAANDEREN, geraadpleegd voor onderdeel Cultuur, http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/bouwstenen/index.html#LinkTarget_3133

DEPARTEMENT VOOR ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE, geraadpleegd voor onderdeel Cultuur, http://www.ewi-vlaanderen.be/fris

DE PAUW E., PLEYSIER S., VAN LOOY J. Jongeren en gaming : over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen, Acco, Leuven/Voorburg, 2008.

DE PRYCK K. [Ea.], Van Start met open en afstandsonderwijs, Garant Uitgevers NV (Maklu), Antwerpen, 2005. [http://www.odlexpert.net/getstart/]

DERYCKE A, ADRIAENSSEN A & DEHAENE F. Blended learning binnen de lerarenopleiding in het volwassenonderwijs: een praktijkvoorbeeld, deeltitel losbladig werk: Begeleid zelfstandig leren, Wolters Plantyn, Meckelen, afl. 17, 2007.

DE VREESE V. ICT in het basisonderwijs: digitaal onderwijs in de lift, eindwerk/stageverslag, Torhout, 2006. (Katho bib Tielt, 2006/32)

D'HAESE, I. Digitaal leren: ritsen tussen didactiek & ICT, VLHORA, Leuven, 2003

D'HAESE I. Leraren en docenten: web als leeromgeving, In: Persoon en gemeenschap, jg. 59, 2006-2007, nr 1/2, p 39-46.

D’HAESE I. & VALCKE M. (RED.), Digitaal leren. ICT-toepassingen in het hoger onderwijs, Lannoo, Tielt, 2005.

DODGE B., Webquest. Org, http://www.webkwestie.nl/, 2008.

DROMMENS D. Ict breekt niet echt door in het so, In: Computers op school, jg 18, 2006, nr 7, p 20-21.

DROSTE J. & RIKHOF - VAN EIJCK M. E-learning en onderwijsvernieuwing, Cinop, Den Bosch, 2002.

DUDENEY, G., HOCKLY, N.How to…. teach englisch with technology, Pearson Longman, Harlow, 2007.

DUPONT P. Save our brains. Breintrainers voor de Xbox of Nintendo : wetenschap of pseudowetenschap?, In : Eos, jg 25, 2008, nr 1, p 39-41.

EDULUX, wetgeving en omzendbrieven voor Vlaams onderwijs, http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13940, 2007.

EDULUX, wetgeving en omzendbrieven voor Vlaams onderwijs, http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13945

EDUWEST. http://www.eduwest.be/

EJURE: http://www.ejure.nl

E-LEARNING.NL http://www.e-learning.nl/subpage.aspx?l1=4&

ELEN J. Technologie voor en van het onderwijs, Acco, Leuven/Leusden, 2000

EOSMAGAZINE, geraadpleegd voor onderdeel Cultuur, http://www.eosmagazine.be

EUROPA>Samenvattingen van de wetgeving>eLeren: programma eLearning (2004-2006) http://europa.eu/scadplus/leg/nl/cha/c11073.htm

EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=ISOC_PI_E3

EXPERTISECENTRUM ICT VAN HET IVLOS, http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/index.html/, 2009

EXPERTISECENTRUM NEDERLANDS, Goed taalonderwijs door interactie, Nijmegen, http://www.expertisecentrumnederlands.nl/, geraadpleegd op 30.12.2008.

FAZNET: overzicht van Duitse krantenartikels, geraadpleegd naar aanleiding van de steunmaatregelen aan de Duitse economie (januari 2009) waarbij de Duitse Kanselier Merkel ook financiële steun zal verlenen aan breedband. http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EA6429C35541A40C8B82255307B1BB18D~ATpl~Ecommon~Scontent.html

FILIUS, R.M. & AKKERMAN, S.F. Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht. http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/downloads/200802%20RF%20-%20Rapportgaming%20def.pdf, 2008

FORTE S. Hoger onderwijs omarmt elektronisch leren. in : het Ingenieursblad, jr. 72 (2003), nr 5, p 34-39.

FRANSEN, J. Mobile Learning: een verkenning; Stand van zaken en verwachtingen voor de nabije toekomst. [http://www.mobieleonderwijsdiensten.nl], 2008

HOSTE L., TJOENS E. ICT in het basisonderwijs: werken met het programma Hot Potatoes en een klaswebsite maken met het vierde leerjaar, eindwerk/stageverslag, 2006. (Centrale bib Tielt, 2006/35)

HUYSMAN M.Een website maken met kinderen, eindwerk/stageverslag, 2002. (Centrale Bib Tielt, OLO 2002/15)

HUIZINGA J., HORDIJK R. & LUBSEN A. De wereld als leeromgeving. Speels en creatief gebruik van gps en mobiele techniek in het onderwijs. SURFnet in samenwerking met Kennisnet, Creative Learning Lab van Waag Society, Universiteit van Amsterdam, http://www.surfspace.nl/nl/Redactieomgeving/Publicaties/Documents/Wereld_als_leeromgeving[1].pdf, op 08/12/2008.

JLA. Hoger afstandsonderwijs KaHo Sint-Lieven is een succes. In: Het Nieuwsblad, 18 oktober 2008.

JOCHEMS, W.M.G., VAN MERRIENBOER, J.J.G., KOPER, E.J.R., e.a. Een geïntegreerde benadering van e-learning, Wolters Noordhoff, Groningen, 2004.

JOHNSON S. Alle slechte dingen zijn goed voor je : waarom populaire cultuur ons slimmer maakt, Meulenhoff, Amsterdam, 2007.

KASKENS J. & PUTMAN W. Werken met de computer in de onderbouw, In: Jeugd in school en wereld, jg. 88, 2004, nr 5, p 6-12.

KENNISNET, Zoetermeer , http://webquest.kennisnet.nl/, 2008-2009.

KENNISNET, Amsterdam, www.kennisnet.nl, 2009.

KIRRIEMUIR, J.& MC FARLANE, A. Literature Review in Games and Learning. [http://www.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Games_Review.pdf] , 2004

KLYNEN K. Leerkrachten en leerlingen moeten zelfredzaam worden in de digitale wereld, In: Computers op school, jg. 19, 2007, nr 5, p 8-9.

LAMBEIR B. Cyberspace: Andere tijden en andere ruimtes voor opvoeding en onderwijs, In: Pedagogisch tijdschrift, jg 27, 2002, nr 2/3, p 81-86.

LEARNING LAB, Maastricht, http://www.ll.unimaas.nl/, geraadpleegd op 15.01.2009.

LEGERMUSEUM, DELFT, http://www.legermuseum.nl

LESAFFER P. Antwerpse professoren filmen eigen lessen. In : De Standaard, 8 maart 2008.

MANCHE A. E-learning : leerroute van de toekomst, In: Bibliotheekblad, jg. 12 (2008), nr 5-6, blz 12-13.

MANSSEN A., Computers in de klas, http://computersindeklas.web-log.nl/, 2008.

MARECHAL J., Utrecht, http://bioquest.stmichaelcollege.nl/index.php?pid=68&lang=en_EN&lang=en_EN, geraadpleegd op 10.01.2009.

MARZANO & ASSOCIATES, Danube, http://www.marzanoandassociates.com, geraadpleegd op 10.01.2009.

MESDOM F. Ict op het menu, 65 recepten voor computergebruik in de basisschool,Lannoo, Tielt, 2004.

MOONEN J & GASTKEMPER F. Computergestuurd onderwijs, Het Spectrum, Antwerpen, 1983

NAEYE S. The media is the method : media-educatie voor kinderen tot 12 jaar, In : Boekman Cahier, jg 13, 2001, nr 49, p 300-309 (Centrale bib Kortrijk, Afd. tijdschriften Sociaal-Agogisch Werk)

NAISMITH, L., LONDSDALE, P., VAVOULA, G., & SHARPLES, M. , Literature review in mobile Technologies and learning. Bristol, UK: Futurelab Report. [http://www.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Mobile_Review.pdf] , 2006

NEDERLANDS MUSEUM VOOR BEELD EN GELUID, HILVERSUM, http://portal.beeldengeluid.nl/

NEVENS S. Nieuwe masters voor sociaal werkers. In: Campuskrant, jg. 15, nr. 13, 3 juni 2004.

OBLINGER, D. (red.) Authentic learning for the 21st Century: an overview. [http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3009.pdf] , 2007

PAS G. Een brug tussen kunst en publiek : educatieve begeleiding in een museum van hedendaagse kunst, In : Cultuur in beweging, jg 24, 2007,nr 1, p 10-15 (Centrale bib Kortrijk, Afd. tijdschriften Sociaal-Agogisch Werk)

PATTJE L. & VAN DER HEIDI Digitaal onderwijs is anders, Garant, Antwerpen, 2005.

PAUWELS L. De verbeelde samenleving : camera, kennisverwerving en communicatie, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1996.

POOT J. Associatie stimuleert videoconferentie. In : Campuskrant, jg. 17, nr. 4, 3 november 2005.

RADBOUD UNIVERSITEIT, Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde, Nijmegen, http://www.ru.nl/pwo/orthopedagogiek/leno/medewerkers/, geraadpleegd op 30.12.2008.

REINEWALD C. Gamen in het museum. Interactieve attracties maken musea spannend. In: Eos,
jg 24, nr 6, 2007, p. 108-111 *

RIJKSMUSEUM MUIDERSLOT, MUITEN, http://www.muiderslot.nl

ROSENDAAL B.W., STROOMBERG H.P. & VAN DER ZEE H.J.M. Opleiden, leren en werken, Meppel, Amsterdam/Boom, 1983.

RUBENS W., http://www.wilfredrubens.com/, 2009

RUBENS W., LOCKHORST D. & ADMIRAAL W. Kansen en belemmeringen voor e-learning in het MKB In: Opleiding & Ontwikkeling, jg. 19, 2007/blz. 21-24 en [http://www.te-learning.nl/artleer.html]

RUBENS W. Didactische aspecten van mobile learning, Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS, 2005.

SAEY, P. en VAN EECKHAUT, M., Bemiddeling tussen cultuuruiting en publiek in cultuurhuizen. Van educatie naar bemiddeling, CultuurNet Vlaanderen, 2005. Zie: http://www.cultuurnet.be

SCHEUR J. Een blik op de evolutie van e-leren in Vlaanderen, In: Impuls voor onderwijsbegeleiding, jg 37, 2006-2007, nr 3, p 132-133.

SMITS, M.H.S.B., STIJNEN, P.J.J., DE BIE, M.D., e.a. De E3 begeleider: effectief, enthousiast, elektronisch: ervaringen uit de praktijk van het hoger onderwijs, Wolters Noordhoff, Groningen, 2006

SME LEARNING, [http://www.smelearning.org/], 2009

SPEELGOEDMUSEUM, MECHELEN, http://www.speelgoedmuseum.be

SPIRIT, Onderwijs, Brussel, http://www.meerspirit.be/standpunten_onderwijs.php/, 2008.

S2NET-Consortium: E-learning - ook voor mij? Hoe e-learning te gebruiken als middel voor sociale insluiting, 2004 http://www.be-odl.org/images/res/ref112.doc

TE-LEARNING, technology enhanced learning, http://www.te-learning.be, 2009

TOLLNET, Technologie – ondersteund levenslang leren, www.toll-net.be, 2009.

TULSE LUPER NETWORK, http://www.tulselupernetwork.com/noflash.html

UNIVERSITEIT GENT, VALCKE M., http://www.ugent.be/people?ugentid=801000456765, 2009.

UNIVERSITEIT UTRECHT, [http://www.ivlos.uu.nl/], geraadpleegd op 18 december 2008

VAN BRABANDER F. Interactieve televisie stimuleert conversatie, In, Eos, jg 24, 2007, nr 12, p 92-93.

VAN DALE WOORDENBOEK, http://www.vandale.nl/vandale/

VANDENBROUCKE, F. (sd). Competities voor een kennismaatschappij. Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009. Opgeroepen op December 2008, van Onderwijs Vlaanderen: [http://www.ond.vlaanderen.be/ict/beleid/beleidsplanICT2007-2009.pdf]

VANDENBROUCKE, F. (2008, februari 22). De toekomst wenkt. Opgeroepen op december 2008, van vlaanderen.be: www.vlaanderen.be

VANDENBROUCKE, F. (2007, mei 9). ICT en taal zijn sleutels voor goed onderwijs voor iedereen. Opgeroepen op december 2008, van vlaanderen.be: www.vlaanderen.be

VAN DER KAAP A., Ict en geschiedenis - de webquest, http://nl.wikipedia.org/wiki/Webquest, 2006.

VAN DER NEUT I. & WARTENBERGH-CRAS F. Computer scoort goed, In: Didaktief, jg 35, 2005, nr 7, p 38-39.

VAN ECK E. & VOLMAN M. Digitale kloof is best te overbruggen In: Didaktief en school, jg. 33, 2003, nr 3, p 20-22.

VAN GELOVEN M., SMULDERS P., De VRIES M. Meerwaarde van e-learning in de praktijk: student, docent en manager aan het woord. Noordhof Uitgevers, Groningen, 2006.

VAN PETEGEM, P.[ea.] Didactiek van het open leercentrum : begeleid zelfstandig leren implementeren, Wolters Plantyn, Mechelen, 2006, 190 p

VAN PETEGEM W. http://users.skynet.be/wimvanpetegem/cv_publ.htm#books

VAN RYSSEN S. De hoop van Pandora: Ict in het onderwijs, Garant, Leuven, 2001.

VAN SEVENANT A. Met water schrijven. De filosofie in het computertijdperk, Hadewijck Antwerpen/Baarn, 1997

VAN VALCKENBORGH K & DOUTERLUNGNE M. Flexibilisering van het volwassenonderwijs in Vlaanderen: wens of werkelijkheid na het decreet van 1999? De positie en knelpunten van het volwassenonderwijs in de context van levenslang leren, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - PBO 98/114.

VENKEN K. Associatie en onderwijs. In: Campuskrant, jg. 15, nr. 9, 2004.

VERHEYDEN P. Interactieve tentoonstellingen: een effectief instrument voor wetenschapscommunicatie?, http://www.weten.nl/kennisontwikkeling/documents/Hoofdstuk30_000.pdf

VERMEULEN Y. Ontdek het museum : interactieve rondleiding aan kinderen met een licht mentale handicap, eindwerk / stageverslag, 2007. (Centrale bib Kortrijk, MA/SCW 2007/84)

VERVERS M., VERVERS FOUNDATION, http://www.verversfoundation.nl/, 2009.

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING, ICT in het onderwijs, Brussel, http://ond.vlaanderen.be/ict/, geraadpleegd op 10.01.2009.

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD-RAAD VOLWASSENENONDERWIJS. Elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs. Een verkenning, Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2006.

VON, Vereniging voor het onderwijs in Vlaanderen, http://www.von.be/site.welkom.jsp, geraadpleegd op 30.12.2008.

WESSEL P., Een webquest over webquests, http://voorlichting.webquestmaker.nl/voorbeeldwebquest/750521, geraadpleegd op 15.01.2009.

WIKIPEDIA, BOLOGNAVERKLARING, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bolognaverklaring

WIKIPEDIA, GREENAWAY P., http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Greenaway

WIKIPEDIA, KOLB D., http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb

WIKIPEDIA, Webquest, http://nl.wikipedia.org/wiki/Webquest.

WUYTS P. E-learning & Virtual Reality. C.V.O. - HI Kempen, eindwerk, Geel, 2004.

WWW2.VLAANDEREN.BE [http://www2.vlaanderen.be/media/eFlanders/historiek/DAV/index.htm], bezocht op 12 januari 2009

ZUIDERZEEMUSEUM, ENKHUIZEN, http://www.zuiderzeemuseum.nl

Decreet van 15/06/2007. (2007, juni 15). Opgeroepen op december 2008, van EDULEX, wetgeving en omzetbrieven voor het Vlaamse onderwijs: [http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13914]

Elektronisch ondersteund leren: een introductie. (sd). Opgeroepen op december 2008, van Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs: [http://www.vocb.be/file?fle=6068&ssn]

Studiedag ‘Informeel leren: nieuwe leermethodes bij de digitale generatie’. (2008, Maart 31). Opgeroepen op december 2008, van Toledo2Know, Toledo knowledge base: [https://tolapps.kuleuven.be/toledo2know/?p=4]

Wet op de bescherming van de persoonlijke levensfeer 08 december 1993: http://www.privacycommission.be/nl/legislation/national/#N10119

top

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License