Verslagen

Op deze pagina komen alle verslagen van onze bijeenkomsten.


VERGADERING 1

Wanneer: 6 december 2008 om 10 uur

Waar: Windows life messenger

Aanwezigen:

 • Agna Vanhee
 • Christophe Donse
 • Delphine Debusschere
 • Evy Ongena
 • Heidi Vanlerberghe
 • Isabel Decramer
 • Jennifer Van Wambeke
 • Linda Piessens

Doel:

1 Inhoud en structuur

Aan de hand van wat we reeds aan informatie inwonnen over e-leren een duidelijke
structuur voor onze wiki vastleggen.

2 Taakverdeling

De uitwerking van de onderwerpen verdelen onder de groepsleden.

3 In de toekomst kijken

Concrete afspraken maken over de verdere samenwerking.

Verloop van de bijeenkomst:

1 Inhoud en structuur

Met veel enthousiasme zijn we deze morgen begonnen met een eerste officiële vergadering omtrent de geboorte van onze wiki. We hadden ons in voorbereiding van deze bijeenkomst reeds allemaal goed geïnformeerd over wat e-leren precies is. Het doel van deze vergadering was een duidelijke structuur in de tot dan toe grote chaos aanbrengen. Dankzij de vlotte medewerking van alle aanwezigen zijn we hier ook in geslaagd.

Bij de verschillende voorstellen voor het geraamte van onze wiki werd al snel duidelijk dat we tot enkele subonderwerpen konden komen, namelijk:

1 Welkom

Waarover gaat deze wiki? Waarom dit onderwerp? Wat is e-leren?

2 Geschiedenis

De evolutie van het e-leren

3 Onderwijs

Hoe komt e-leren in het kleuteronderwijs, lager-en secundair onderwijs, hoger onderwijs en
volwassenonderwijs aan bod?

4 Bedrijfswereld

Op welke manieren wordt e-leren in de bedrijfswereld geïntegreerd?

5 Cultuur

E-leren in musea, bibliotheken, ontspanning (gamen), …

2 Taakverdeling

Nadat we de structuur reeds hadden opgesteld, kwam het er op neer een goede taakverdeling te maken. Hoewel dit een groepswerk is, zullen we allemaal individueel ook heel intensief aan deze opdracht werken.

Het voorstel was om per twee een onderwerp uit te werken. Het is gemakkelijker om als duo onderling af te spreken en daarnaast kan je elkaar ondersteunen, aanvullen en tevens motiveren indien nodig.

De volgende onderverdeling werd afgesproken:

Welkom: Evy

Geschiedenis: Linda

Onderwijs: Kleuter, lager en secundair onderwijs: Jennifer en Isabel

Hoger onderwijs en volwassen onderwijs: Delphine en Heidi

Bedrijfswereld: Evy, Linda, Christophe

Cultuur: Agna en Els

o In elke onderverdeling beogen we ook de voor- en nadelen van de gegeven vorm van e-leren.

o Terwijl we ons eigen onderwerp uitwerken, vullen we systematisch de alfabetische
begrippenlijst aan.

o Indien we reeds informatie verzamelden omtrent een onderwerp dat door andere groepsleden
wordt uitgewerkt, mailen we alles via kathomail.

o Christophe wil eventueel kijken voor de uiteindelijke lay-out. Jennifer tracht een poll op de
site te zetten en Agna gaat de uitdaging aan om een interactieve PowerPoint te maken (om de poll in te verwerken).

De leden met wie we, ondanks mails en berichtjes, nog geen contact konden hebben, sturen we ook vandaag nog een bericht. Jolien, Nicolaas en Els kunnen nog aansluiten bij “welkom, geschiedenis en cultuur”.

3 In de toekomst kijken

Een volgende afspraak wordt gepland begin januari. Tegen dan trachten we al elk een mooi resultaat te hebben. Aangezien een andere manier van afspreken moeilijk haalbaar is en het vandaag heel vlot is verlopen, ontmoeten we elkaar ook dan op een zaterdagmorgen op Msn. We spreken op het forum van onze wiki een goede datum af.

Puik verslag, Isabel! Dankjewel!!
Agna


VERGADERING 2

Wanneer: zondag 15 december 2008

Waar: Facebook

Wie: Agna Vanhee en Linda Piessens

Waarover:

Beiden deelnemers uit de wiki groep e-learning stellen vast:

- dat er nood is aan overleg rond de opbouw van de wiki.
- dat ondersteuning naar elkaar toe ook nodig is twee weten meer dan één.
- dat er weinig reactie is op vraagstelling op de wiki
- er moeten teveel beslissingen genomen worden en het wachten op elkaar stremt de
werking, waardoor de anderen niet verder kunnen.
- dat sommige groepsleden zich nog steeds niet aangemeld hebben.

Agna, Linda en Evy besluiten samen te komen op 26/12/08 in Oostende. Agna zal aan alle wikileden een berichtje sturen met de juiste datum, uur en locatie. Wie wil aansluiten kan/mag aansluiten.

Afspraak:

Vanaf 15/12/2008 maken we de afspraak dat de wiki–leden elkaar of toch één iemand kunnen bereiken via msn omstreeks 20,00 uur. Dit wordt ons overlegmoment indien er iemand nood aan heeft. Sommigen doen dit al.

Wijziging:

De bijeenkomst op 26/12/2008 werd door ziekte van enkele medestudenten cancelled


INDIRECT VERGADERING 3

Wanneer: Overleg 27 - 29 december 2009

Waarover:

Via e-mailcontacten en forumdiscussie werd vastgesteld dat onze lay-out nog wat aanpassingen nodig had. De lay-out moet duidelijker en overzichtelijker worden.

Items ivm juridische, statistische context en organisaties ontbraken nog.

Er wordt gekeken of een real-life samenkomst nog haalbaar is. Indien niet een msn-meeting.

Jennifer Van Wambeke


VERGADERING 4

Wanneer: 10 januari 2009 om 11 uur

Waar: Bij Isabel thuis (Brugge)

Aanwezigen:

 • Linda Piessens
 • Evy Ongena
 • Isabel Decramer

Doel:

1 De opdracht overlopen en kijken hoever we gevorderd zijn.

2 De vragen die we nog hebben, via mail aan de docent stellen.

3 Elkaar helpen bij vragen omtrent het werken op de wiki.

Verloop van de bijeenkomst

Het was een leerrijke bijeenkomst waarbij er vooral aandacht werd bestaat aan enerzijds het groepsgevoel en anderzijds de hulp die we elkaar, waar nodig, konden bieden. In voorbereiding van de bijeenkomst met de hele groep hebben we de volledige opdracht nog eens overlopen. Er waren voor ons nog wat onduidelijkheden over de verwerking van statistieken, politieke context en de bibliografie. We hebben daarom de docent gemaild die ons enkele dagen later reeds wat meer uitleg kon geven.

We zijn ondertussen reeds enkele maanden gemotiveerd aan de wiki aan het werken. Het voorlopige resultaat mag er zeker en vast zijn. We stelden ons de laatste weken ook als groep de vraag hoe uitgebreid we het onderwerp e-learning zullen bespreken. Aangezien we als OHO-studenten naast onze job en ons gezin ook nog om de drie weken op school moeten zijn voor de andere vakken en examens, maakten we de keuze het bij een goede artikelverwerking, met wat extra informatie te houden. We hebben allemaal reeds heel wat bijgeleerd op het vlak van wiki, word, internetten, e-leren en ons specifiek onderwerp. Ook het werken in groep verloopt vlot. We mailen bijna dagelijks via kathomail en het overleg verloopt vlot.

VERGADERING 5

Wanneer: 16 januari 2009 om 11 uur

Waar: Katho-bibliotheek

Aanwezigen:

 • Evy Ongena
 • Heidi Vanlerberghe
 • Isabel Decramer
 • Jennifer Van Wambeke
 • Agna Vanhee

Inhoud:

Alle opdrachten uit het stappenplan werden één per één nogmaals doorgenomen. Telkens werd gekeken of alles voor iedereen duidelijk was en of iedereen het ook op dezelfde manier zou uitvoeren. Dit is wel belangrijk zodat we uiteindelijke een uniforme wiki zouden bekomen. Ieder noteerde voor zichzelf waar hij nog aan moest werken.

VERGADERING 6

Wanneer: 6 februari 2009 om 12 uur

Waar: Katho-bibliotheek

Aanwezigen:

 • Evy Ongena
 • Heidi Vanlerberghe
 • Isabel Decramer
 • Jennifer Van Wambeke

Doel: Bespreking laatste taakverdeling wiki.

- Wie doet welke excel-opdracht?
- Wie controleert nogmaals de bronnen (elk voor zichzelf)?
- Wie kopieert alle delen van het totale woordenboek naar de individuele pagina?
- Waar plaatsen wij de voor-en nadelen van E-leren?
- Welke definitieve lay-out kiezen we?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License