Voor- en Nadelen van E-leren

Voor- en nadelen1 en2

Voordelen Nadelen
flexibel leren (leermateriaal is 24/7 beschikbaar) geen one-4-all oplossing, niet elke leerstijl wordt gestimuleerd door een e-learning oplossing
trainingstijd / reistijd / verblijftijd wordt bespaard het leren / lezen op een beeldscherm wordt vermoeiend gevonden
kostenbesparing (reiskosten / verblijfkosten / extra cursusruimte) zelfdiscipline en cognitieve vaardigheden zijn voor het zelfstandig leren met een computer nodig
het leren van thuis / vanuit het werkplaats maakt het tussendoor leren makkelijker werken in eigen tijd ? medewerkers willen vaak niet in hun vrije tijd extra kennis opdoen, dit moet ondersteund worden door hun organisaties
realtime toetsing, meningen over de kwaliteit van het leren kan makkelijker gehaald worden door live-polls verder vinden medewerkers het vaak lastig om extra kennis op te doen tijdens hun werktijd, hiermee loopt men gevaar dat de medewerker niet bewust leert
praktijkgericht leren (door interactieve tutorials kunnen software programma's beter in de praktijk geleerd worden de klikkende aap: medewerkers leren niet bewust en werken alleen maar het elektronische leermateriaal af, zonder dat er een leerproces optreedt
minder aanleiding tot verstrooid gedrag, leidt tot gelijke of zelfs betere beheersing van de cursusinhoud de werkbelasting van de docenten en begeleiders vergroot : permanent beschikbaar zijn voor gepersonaliseerde feedback, investeren in aanmaak van geschikt elektronisch leermateriaal
via digitaal leerplatform: cursussen downloaden, discussies voeren, contact met school onderhouden de kwaliteit van de virtuele leeromgeving staat of valt dikwijls met de ict-vaardigheden van de docent en/of student
ieder leert op zijn eigen tempo, volgens eigen behoefte nood aan een aangepaste leer- en werkomgeving thuis:soms hoge investering in hard-en software
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License