W
  • Webconferencing: idem 'virtueel samenwerken'
  • Weblog: Een weblog kun je omschrijven als een soort logboek op Internet waar een auteur (of meerdere auteurs) schrijft over wat hem of haar bezighoudt. Vaak gaat dat om een bepaald onderwerp (zoals ICT in het onderwijs), maar een weblog kan ook over verschillende onderwerpen gaan. Een weblog is meestal vrij toegankelijk, maar kan ook beveiligd zijn met een wachtwoord. Bezoekers van een weblog kunnen dikwijls ook reageren op berichten van de "blogger" (de auteur van de weblog). Docenten/opleiders kunnen weblogs gebruiken om informatie aan studenten/cursisten te verstrekken en om discussie over onderwerpen te stimuleren. Ook kunnen studenten/cursisten als opdracht een weblog bijhouden.
  • Website: webstek of web site (afgeleid van het woord wereldwijde web) is een verzameling samenhangende webpagina's met mogelijk andere data, zoals afbeeldingen en video's, die gehost worden op een of meerdere webservers en meestal toegankelijk zijn via het Internet. Een webpagina is een document, typisch geschreven in (X)HTML dat vrijwel altijd beschikbaar is via HTTP, een protocol waarmee een webserver communiceert met een cliënt (meestal de webbrowser van een gebruiker). Een webbrowser vertaalt het HTTP bericht in bruikbare informatie voor de gebruiker zoals het tonen van een webpagina. Alle publiek toegankelijke websites worden over het algemeen collectief benoemd als het "wereldwijde web" wat weer een deel van een bepaalde laag van het Internet vormt. Een kern eigenschap van het wereldwijde web vormt de hyperlink, een deel van het concept Hypertext, hiermee kan een gebruiker direct naar een specifieke tekst of ander digitale entiteit doorspringen. De webpagina's van een website zijn meestal toegankelijk via een specifieke node (URI). Vaak wordt deze specifieke startnode de homepage genoemd.
  • Webquest: Gestructureerde zoekopdrachten op het internet. Ze hebben tot doel leerlingen op een gestructureerde manier te leren omgaan met bronnen op het net.
  • Werkplekleren: Leren op de plaats waar men werkt
  • Wifi: Wifi betekent Wireless Fidelity. Dit is een certificatielabel (een soort 'logo') voor draadloze datanetwerkproducten, die werken volgens een internationale standaard.
  • Wiki: De term komt van het Hawiaans "wiki wiki "en betekent snel, vlug of beweeglijk. Het is een internettoepassing waarmee een groep mensen samen kunnen werken aan internetpagina's. De inhoud wordt onmiddellijk gepubliceerd, zonder dat een redactie dit nog moet accepteren. Een Wiki kan worden gebruikt om samen teksten te schrijven. Een bekend voorbeeld is wikipedia.
  • Woordmuur: Een overzichtelijk geheel van behandelde themawoorden.
  • Workshop: studiemethode die praktijk met theorie combineert. Meestal in 1 of meerdere sessies gegeven. Specifiek gericht naar praktijktoepassing.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License