Wat is e-leren?

http://nl.wikipedia.org/wiki/E-learning: E-leren wordt geassocieerd met leeractiviteiten waarbij je interactief gebruik maakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk. Een andere definitie van e-leren (in brede zin) is: elke leervorm die gebruik maakt van een computernetwerk voor distributie, communicatie over en weer en facilitering. E-leren begint net zoals de woorden e-mail, e-zine, e-business en e-commerce met een 'e'. Deze e duidt op een elektronische component: in dit geval duidt de 'e' op het gebruik van de elektronische snelweg (internet) en de bijbehorende technologie.

Een eenduidige definitie van e-leren is niet te geven, aangezien de opvattingen over e-leren verschillend zijn. Wel wordt e-leren vaak gezien als een goed middel om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Dit komt door de eigenschappen van e-leren: het maakt plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs mogelijk.

E-leren richt zich op:

  • Het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband;
  • Het ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen;
  • Het organiseren van leeractiviteiten.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License