Wiki Werktips

Waar moet mijn artikelverwerking staan

Voor zij die zich nog afvragen waar ze met hun volledige artikelverwerking(alle stapjes die je in onderwerpsverkenning moest doorgaan) heen moeten:

- je gaat naar het blad 'hoofdartikels'
- Naast je titel of referentie in de tabel zet je de vermelding:

Ga naar [[[de titel van je artikel |artikelverwerking]]]

- sla op
- Nu staat er 'Ga naar artikelverwerking'
- als je klikt op artikelverwerking zal hij zeggen 'deze pagina bestaat nog niet'
- je klikt aanmaken en plaatst hier nu je volledige artikelverwerking.

—je hebt nu een 'verborgen' pagina gemaakt.

Ook moet volgens de opdracht van sadan er nog een korte samenvating van ongeveer 10 regels op 'een logische plaats in de wiki' staan. Die tien regels zet je dan binnen het begrippenkader bij je eigen deeltje (cultuur, onderwijs… ) . Of je daar dan nog een keertje je powerpoint wil bijzetten en/of nog een keer wil linken naar de volledige artikelverwerking kies je gewoon zelf.

Een inhoudstafel maken

Kies bij al je titels de gepaste heading (klik op H1, H2, ….)
Als je pagina af is klik je op 'toc' en de tabel maakt zichzelf.

printicoontje

Om het print-icoontje op je pagina toe te voegen plak je onderstaande code bovenaan je pagina.

[[>]]
[[button print style="background-image: url(http://www.wikidot.com/local--files/files/document-print.png); background-repeat: no-repeat; background-position: bottom right; padding-right: 20px;color: #444"]]
[[/>]]

ik wil zo'n verwijzingen bovenaan mijn blad

Om je pagina op te nemen in de 'breadcrum-structuur' zodat hij in de wiki-structuur opgenomen wordt klik je op options+ en dan op parent. Tik de naam in van de pagina waar jouw pagina onderdeel van is. Bv e-leren in het onderwijs is onderdeel van 'begrippenkader'.

Linken openen in een nieuw venster

Het is heel handig als je als lezer op een externe link klikt, dat deze opent in een nieuwe pagina. Hiervoor zet je gewoon een * net na je haakje [*http://….]

pagina hernoemen

Als je een pagina wil hernoemen gaat dat het best via options+ en dan rename. Vergeet ook niet de gelinkte pagina's aan te vinken zodat deze zich ook automatisch kunnen aanpassen.

de powerpointpresentaties

De powerpointpresentaties kan je best uploaden via slideboom. Vervolgens copieer je de bovenste code (embed in your blog) en je plakt deze op de pagina waar hij moet komen tussen [[embed]]-haakjes.

Je hebt nu:

[[embed]]
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="425" height="370" id="onlinePlayer"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=35807" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashVars" value="mode=0&idResource=35807&siteUrl=http://www.slideboom.com&embed=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=35807" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="425" height="370" name="onlinePlayer" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashVars="mode=0&idResource=35807&siteUrl=http://www.slideboom.com&embed=1"></embed></object>
[[/embed]]

Alleen zit er nog een fout in de code die je eruit moet halen. Onderstaand stukje code wis je (het zit er 2 maal in) en daarna zou de presentatie moeten werken.

&autoOpenShareScreen=1

Hoe maak ik een hyperlink naar een pagina van het woordenboek

Je gaat in de pagina met 'edit'
op je woord (bijvoorbeeld het woord 'PDA') waar de hyperlink moet komen typ je :

[[[typ hier de bladzijde waar je naartoe wilt zoals bijvoorbeeld 'P' : P|PDA]]]

PDA wordt dan veranderd in PDA

Succes :)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License