Z
  • Zelfstudie: Onderwijs zonder de hulp van een leraar. Deze zet hooguit de leerlijnen uit en zorgt dat de doelen worden behaald. Men moet hierbij voornamelijk denken aan de studie uit boeken, tijdschriften en dergelijke.
  • Zoekprogramma: Een hulpprogramma waarmee je op je harde schijf, cd, dvd en/of het web naar informatie zoekt.
  • Zoekterm: Datgene dat men invoert in het zoekveld van een zoekmachine. De zoekterm kan uit één of meerdere woorden bestaan
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License